Tag ansvar for fælles trivsel

Vi ved at begejstrede medarbejdere skaber store resultater

Wellbeing Institute vil bringe begejstring tilbage i vores arbejdslivet. Vi tror på at den bedste måde at nå dertil er at prioritere den tid, vi sammen bruger på at forholde os til hvordan vi har det med at lave det vi laver og ikke altid kun hvad vi skal lave.

Vores ønske er at hjælpe jer til at skabe de bedst mulige betingelser til at sikre den bedst mulige arbejdsglæde og størst mulige begejstring i vores arbejde.

Herunder ser du en række temaer, der måske rammer dit ønske eller behov. Hvis ikke så kontakt os.

Vi kan tilbyde oplæg, workshops, temadage eller længere forløb. For jer som afdeling, faggruppe eller for hele virksomheden.

Vi hjælper til begejstring og arbejdsglæde

Skab begejstring og arbejdsglæde

Styrk samarbejdet (undgå konflikter)

Byg det stærke fællesskab

Kom styrket gennem forandringer

Undgå mistrivsel

Styrk den sociale kapital i teamet

Stress - vi tror på det kan løses!

I Wellbeing Institute forstår vi stress som en betegnelse, der dækker over rigtig mange ting, der har en ting til fælles: Der er tale om en belastningsreaktion.

En belastningsreaktion er når som menneske befinder sig i en situation, hvor de krav man oplever der stilles overstiger ens evne til at tage handling. Man bliver handlingslammet.

Uanset hvor klog, erfaren, veluddannet eller gammel du er, så vil du i en belastningsreaktion befinde dig i en tilstand af underskud. Desværre fører sådan en tilstand, hvis den fortsætter over tid ofte til angst og depression.

Selvom arbejdslivet for mange er en vigtig del af at komme bedst muligt ud af en belastningsreaktion er der brug for hjælp, støtte, rådgivning og behandling som skal holdes adskilt fra arbejdsforholdet (selvom arbejdet bestemt spiller en vigtig rolle også her).

Først når du er kommet på bagkant af belastningsreaktionen kan det give mening at sætte ind med det arbejdsmæssige som hovedfokus. Her er det særligt vigtigt at sætte fokus på, hvad du og din organisation kan lære af forløbet. Så lignende tilfælde kan undgås.

Professionel hjælp til dine medarbejdere

Wellbeing Institute har mange års erfaring med at håndtere personale.

Vi både uddanner, begejstrer og løfter.

Vi har erfaringer fra alle “sider af bordet” og formår at bruge denne til at løfte dine medarbejdere.