Det stærke fællesskab styrker

Byg det stærke fællesskab

At arbejde med mennesker stiller store krav til dig. Du kan kun hjælpe og støtte, hvis du selv har et mentalt overskud og en god trivsel.
Som frontmedarbejder der møder mange forskellige behov og forventninger oplever mange at de komplekse behov, de dagligt står i og med kan påvirke deres arbejdsglæde – og i sidste ende deres trivsel og dermed kvaliteten af den støtte, de kan give.
Desværre overser mange de store konsekvenser, det har for en gruppe dedikerede hjælpere at skulle møde andres begrænsninger, afmagt, opgivenhed, frustration og aggression.
Det handler om arbejdsmiljø og den kultur, vi opbygger sammen.
Få som gruppe den viden og de redskaber, der skal til for at I kan forebygge mistrivsel, udbrændthed og forråelse.
Ved at opbygge et sprog, en forståelse og den nødvendige tillid for at I som fællesskab står stærkt og robust.