Alle skal med for at I når styrket i mål

Kom styrket gennem forandringer

Ved store forandringer påvirkes vi mennesker. Nye muligheder betyder også tab af noget velkendt og trygt.
Alle medlemmer af fællesskabet er forandringsagenter. Det afgørende er om vi sammen kan rumme og forstå de mange voldsomme og modsatrettede følelser, der er en nødvendig del af enhver større omstilling.
Jeres evne til at kunne det er nøglen til en god forandringsproces, der bringer alle (eller næsten alle) styrket med over i den nye verden.
Få hjælp til hvordan I bedst muligt som fællesskab sætter den sociale kapital på dagsordenen og planlægger og gennemfører en udviklingsproces for at øge den.