Det stærke fællesskab er stedet du skal starte

Styrk den sociale kapital

Sammen står vi stærkere og kan mere. Sammenhængskraften er afgørende for fællesskabets resultater og muligheder.
For at overhovedet giver mening at have noget fælles skal det bygges op omkring tillid, retfærdighed og samarbejde.
Dette grundlag kaldes også for arbejdsgruppens sociale kapital. Hvis den halter er der ikke meget andet, der giver mening end at starte med at (gen)opbygge den.
Få hjælp til hvordan I bedst muligt som fællesskab sætter den sociale kapital på dagsordenen og planlægger og gennemfører en udviklingsproces for at øge den.