ledelse

Du er den vigtigste når der skal skabes forandringer

Ledelse i forandring

Ved store forandringer påvirkes mennesker. Nye muligheder betyder også tab af noget velkendt og trygt.
Som leder er du ofte den vigtigste forandringsagent. Det er afgørende at du er i stand til at fastholde nødvendigheder eller muligheder og samtidig skal du kunne rumme og forstå de ambivalente følelser, der er en naturlig del af enhver større omstilling.
Din evne til at kunne det er nøglen til en god forandringsproces, der bringer alle (eller de fleste) med over i en ny virkelighed.
Få inspiration til hvordan du bedst rammesætter og samtidig rummer de mange forskelligartede – og ikke altid lige konstruktive – reaktioner på nødvendige forandringer.
Vær opmærksom på ikke at stille for store krav til dig selv om at skulle rumme og udholde de mange skeptiske, kritiske eller bekymrede reaktioner når du samtidig er den ansvarlige for at igangsætte forandring.
Sørg for at du også ’tanker op’ og uddelegerer nødvendige dele af processen på vej henimod det nye (og bedre?).