Du skal sikre samspillet i teamet så I sammen når jeres mål.

Når målet bliver et konstruktivt lederværktøj

Der er mange dagsordner på spil i en arbejdsgruppe, både på det menneskelige og det faglige plan.
Et vigtigt værktøj i dit arbejde med at sikre sammenspil og sammenhæng er målfokus – eller kernopgave.
Stort set alle dribler rundt med at finde en passende balance – det er en kontinuerlig og foranderlig stræben – mellem Kan, Skal og Vil-opgaver.
Få rådgivning på hvordan du bedst rammesætter teamplay og sammenspil ved at bringe et stadigt eller øget fokus på jeres fælles mål og hvordan I bedst understøtter, komplementerer og udvikler jer selv og hinanden.