Håndter tabuer – den svære grænse mellem det private og det professionelle

Som leder er du er den vigtigste, når tabuer skal håndteres

Det er en balancegang at kunne finde grænsen mellem utidig/uvelkommen indblanding og anerkendende/motiverende opmærksomhed. Der findes ikke ét endegyldigt svar fordi grænsen er foranderlig – både mellem forskellige medarbejdere og også for den enkelte medarbejder på forskellige tidspunkter.
Få sparring på hvordan du bedst muligt nærmer dig grænsen og gør dit bedste for at dine intentioner om at støtte/hjælpe bedst muligt bliver hørt og står tilbage efter en vanskelig forhandling eller samtale.