Efteruddannelse for

Rådgivere

Kender du følelsen af, at du ikke helt ved, hvilken retning du skal, når du arbejder med psykisk sårbare borgere?

Er du en af dem med stort hjerte, der vil gøre alt for at hjælpe dine borgere videre?

Kan det også være svært at give slip på arbejdet, når du kommer hjem?

Du har sikkert nogle års erfaringer fra et Jobcenter, et bosted, du er UU-vejleder, eller du arbejder på anden vis med psykisk sårbarhed.

Så læs videre her!

Vi har mange års erfaringer med netop dette område. Både som samtalepartner, rådgiver og underviser. 

Vi ved, det er vigtigt at arbejde praksisnært, når du skal efteruddanne dig og bruge alt det, du allerede ved på en ny og måske bedre måde. 

 

efteruddannelse til dig

Vi arbejder systematisk med både individuel og virksomhedsuddannelse. Vi giver dig her mulighed for at få nogle gratis redskaber, der gør dig til en endnu bedre støtteperson for psykisk sårbare. God fornøjelse!

Få retning!

Lær at sætte en god retning for dit støtte arbejde, når du arbejder med psykisk sårbarhed.

Redskabet hjælper dig til at få en bedre samtale med et tydeligt mål, nemlig at støtte bedst muligt for at opnå fremdrift. (30 min.)

Hold kursen!

Lær at holde fast i kursen, når du har sat din retning i dit arbejde med den psykisk sårbare.

I dette webinar får du redskaber, der kan holde dig på sporet. Du lærer at holde fast og arbejde systematisk. (30 min.)

Du skal "holde til det"!

For at være den bedste støtteperson skal du kunne holde til det. Og være i stand til at se, hvad der sker hos dig og dine kolleger.

I dette webinar lærer du, hvordan du undgår forråelse hos dig, dit team og din organisation.

Vores kurser

Du får håndgribelig læring, der direkte kan omsættes til handling, når du studerer hos os. Vi arbejder praksisnært og involverende, ud fra det du oplever i din hverdag. Og skaber forandring og læring gennem dette.

Psykiatrivejleder PLUS

Denne uddannelse giver dig fantastiske redskaber til at begå dig i jobs med psykisk såbare. Omdrejningspunkterne:

  • Formidling af viden om psykiatri i praksis
  • Sparring og feedback på din konkrete praksis ved brug af dine cases
  • De følelsesmæssige krav (forråelse/nedslidning)

Læs mere

Psykiatri i praksis

Grundkurset Psykiatri i praksis er til dig, der møder forskellige diagnoser i dit arbejde? Og gerne vil blive klogere på, hvordan du bedst støtter kriseramte og psykisk sårbare mennesker?

Lær de forskellige diagnoser at kende og bliv klogere på, hvordan du bedst møder dem på en måde, der understøtter kvaliteten af dit arbejde og den recovery-proces, du er en del af. Læs mere

Forråelse - Frontmedarbejderens udfordringer

Hvordan passer I bedst på jer selv, hinanden og dem, I skal støtte?

Dorthe Birkmoses forråelsestemaer er baggrunden for uddannelsen.

At arbejde med mennesker, der har det svært, stiller store krav til dig. Du kan kun hjælpe og støtte, hvis du selv har et mentalt overskud og en rimelig trivsel. Læs mere

Grundkursus for arbejdsmarkedsaktører

Praksismødet med det psykisk sårbare!

Kurset kan tilpasses specifikke målgrupper på f. eks Jobcenteret, således at kurset kan have fokus på unge under 30 år eller andet.

I praksismødet mellem dig som professionel og en borger har det stor betydning, hvad du ved, og hvad du gør – for at sikre den bedst mulige hjælp/støtte/rådgivning inden for rammerne. Læs mere

kontakt os

Vi rådgiver dig på din efteruddannelsesvej, skriv dine tanker og ønsker til os, så vil vi hurtigst muligt kontakte dig.