Frontmedarbejdernes udfordringer

Vi er afhængige af hinandes overskud, når vi skal forebygge forråelse og udbrændthed.

Forråelse – Frontmedarbejderens udfordringer

Hvordan passer I bedst på jer selv, hinanden og dem, I skal støtte?

Dorthe Birkmoses forråelsestemaer er baggrunden for denne uddannelsen.
At arbejde med mennesker, der har det svært stiller store krav til dig. Du kan kun hjælpe og støtte, hvis du selv har et mentalt overskud og en rimelig trivsel. Som frontmedarbejder oplever mange at de svære livskriser og pinefulde symptomer de dagligt står med kan påvirke deres arbejdsglæde – og i sidste ende deres trivsel og dermed kvaliteten af den støtte, de kan give.

Desværre overser mange de store konsekvenser, det har for en gruppe dedikerede hjælpere at skulle møde andres begrænsninger, afmagt, opgivenhed, frustration og aggression.

På uddannelsen får I viden til at forebygge forråelsens grundlag, der er afmagt og frustration og redskaber til hvordan i tager handling på den både som enkeltperson, som arbejdsgruppe og som arbejdsplads/organisation.

Målgruppe:

Alle jer der går i front for at sikre den bedst mulige service, hjælp, støtte eller behandling.

Eksempelvis ansatte i offentlige stillinger der har med andre borgere at gøre Social og sundhedsassistenter, sygeplejerske, socialrådgivere og mange andre der møder udsatte borgere og har en mulighed for selv at blive rørt af mødet.

Kurset kan også bruges til jer der arbejder med kundeservice og møder ubehagelige kunder eksempelvis i telefonen eller på anden vis møder kunder i et krydsfelt med uenighed.

Kursusindhold

Forråelse handler om hvad vi gør ved hinanden

Der er en fare for, at vi kommer til at kopiere disse voldsomme og negative følelser og tage dem med ind i vores professionelle fællesskab eller med ind i vores eget private liv.

Vi kommer til at dosere vores anerkendelse, rummelighed og forståelse i de professionelle møder med borgere/patienter/beboere men overser behovet for de samme i mødet med vores os selv, vores kolleger eller organisationen.

Tonen bliver rå. Forestillingen om at hvis man er professionel så kan man uberørt gå gennem frontarbejdet og klare sig selv bliver fremherskende.

Der opstår en ’dem’ og ’os’ virkelighed. ’Nogen’ er gode/rigtige/professionelle mens andre er onde/forkerte/ufaglige.

I vores bestræbelser efter at kunne magte magtesløsheden udøver vi i værste fald magt over andre og kan komme til at misbruge den på en meget ødelæggende måde selvom vores intention er lige det modsatte.

Det handler om tonen mellem os. Tonen om dem, vi hjælper. Og tonen om dem, vi arbejder for.

Uddannelsen består af en række moduler, der gennemføres med et vist interval for at sikre indholdet bliver omsat i praksis. Et fuldt kursus består af 4 halve dage og kan tilpasses jeres behov.

Modul 1:

Hvad betyder det at være frontmedarbejder? Hvad er forråelse? Hvordan genkender du den? Og hvad kan du gøre for at forebygge den og minimere den i hverdagen?

Modul 2:

Hvad gør vi? Strategi og handlingsplan til at sikre et arbejdsfællesskab, der forebygger og minimerer forråelse.

Modul 3:

Proces-optimering – Hvad er lykkedes? Hvad kunne vi gøre endnu bedre.

Modul 4:

Fremtidigt fokus – Hvad er strategien fremad?

Imellem alle moduler er der individuelle sparringssamtaler med lederen.