Frontmedarbejdernes udfordringer

Vi er afhængige af hinandens overskud, når vi skal forebygge forråelse og udbrændthed.

Forråelse – Frontmedarbejderens udfordringer

Hvordan passer I bedst på jer selv, hinanden og dem, I skal støtte?

Dorthe Birkmoses forråelsestemaer er baggrunden for denne uddannelse.
At arbejde med mennesker, der har det svært, stiller store krav til dig. Du kan kun hjælpe og støtte, hvis du selv har et mentalt overskud og en rimelig trivsel. Som frontmedarbejder oplever mange, at de svære livskriser og pinefulde symptomer, de dagligt står med, kan påvirke deres arbejdsglæde – og i sidste ende deres trivsel og dermed kvaliteten af den støtte, de kan give.

Desværre overser mange de store konsekvenser, det har for en gruppe dedikerede hjælpere at skulle møde andres begrænsninger, afmagt, opgivenhed, frustration og aggression.

På uddannelsen får I viden til at forebygge forråelsens grundlag, der er afmagt og frustration og redskaber til, hvordan I tager handling på den både som enkeltperson, som arbejdsgruppe og som arbejdsplads/organisation.

Målgruppe:

Alle jer der går i front for at sikre den bedst mulige service, hjælp, støtte eller behandling.

Eksempelvis ansatte i offentlige stillinger, der har med andre borgere at gøre; Social og sundhedsassistenter, sygeplejerske, socialrådgivere og mange andre, der møder udsatte borgere og har en mulighed for selv at blive rørt af mødet.

Kurset kan også bruges til jer, der arbejder med kundeservice og møder ubehagelige kunder eksempelvis i telefonen eller på anden vis møder kunder i et krydsfelt med uenighed.

Kursusindhold

Forråelse handler om, hvad vi gør ved hinanden

Der er en fare for, at vi kommer til at kopiere disse voldsomme og negative følelser og tage dem med ind i vores professionelle fællesskab eller med ind i vores eget private liv.

Vi kommer til at dosere vores anerkendelse, rummelighed og forståelse i de professionelle møder med borgere/patienter/beboere men overser behovet for de samme i mødet med os selv, vores kolleger eller organisationen.

Tonen bliver rå. Forestillingen, om at hvis man er professionel, så kan man uberørt gå gennem frontarbejdet og klare sig selv, bliver fremherskende.

Der opstår en ’dem’ og ’os’ virkelighed. ’Nogen’ er gode/rigtige/professionelle, mens andre er onde/forkerte/ufaglige.

I vores bestræbelser efter at kunne magte magtesløsheden udøver vi i værste fald magt over andre og kan komme til at misbruge den på en meget ødelæggende måde, selvom vores intention er lige det modsatte.

Det handler om tonen mellem os. Tonen om dem, vi hjælper. Og tonen om dem, vi arbejder for.

Uddannelsen består af en række moduler, der gennemføres med et vist interval for at sikre indholdet bliver omsat i praksis. Et fuldt kursus består af 4 halve dage og kan tilpasses jeres behov

Imellem modulerne er der individuelle sparringssamtaler med lederen.

Modul 1:

Hvad er forråelse?

Formulering af overordnet mål for forløbet.

Intro til begrebet forråelse, hvordan det kommer til udtryk, konsekvenserne for kerneopgaven (dårligere udført så borgeren ikke er i centrum) og for arbejdsmiljøet (større risiko for ‘stress’/belastningsreaktion).

Opstilling af personlige og kollektive mål.

Modul 2:

Følelser i arbejdet.

Med afsæt i forråelse af grundfølelser og motivation undersøges, hvilke følelser der dominerer kollektivt og hos den enkelte.

Derefter arbejdes med, hvilke følelser der med fordel kan inviteres mere ind i det fælles og for den enkelte for at forebygge forråelse.

Modul 3:

Styrkearbejde.

Med afsæt i teorien om positiv psykologis formulering af 24 styrker arbejdes med kollektivets og de enkeltes styrker og vigtigheden i at kunne give støttende og korrigerende feedback, hvis en arbejdsgruppe skal udvikle sig og blive en lærende organisation.

Modul 4:

Forråelse som følelsesmæssig afsmitning (projektiv identifikation).

Med afsæt i teori om forsvarsmekanismer arbejdes med redskaber til at kunne håndtere belastende situationer/relationer i arbejdet, så kollektivet og den enkelte er rustet til at forebygge forråelse og håndtere et arbejde med høje følelsesmæssige krav.