Medarbejdere

Begejstrede medarbejdere skaber store resultater

Wellbeing Institute vil bringe begejstring tilbage i vores arbejdsliv. Vi tror på, at den bedste måde at nå dertil er at prioritere den tid, vi sammen bruger på at forholde os til, hvordan vi har det med at lave det, vi laver, og ikke altid kun hvad vi skal lave.

Vores ønske er at hjælpe jer til at skabe de bedst mulige betingelser til at sikre den bedst mulige arbejdsglæde og størst mulige begejstring i vores arbejde. Herunder ser du en række temaer, der måske rammer dit ønske eller behov. Hvis ikke så kontakt os.

Vi kan tilbyde oplæg, workshops, temadage eller længere forløb. For jer som afdeling, faggruppe eller for hele virksomheden.

Undgå forråelse

Vi er afhængige af hinandens overskud, når vi skal forebygge forråelse og udbrændthed

Supervision

Når der skabes læring gennem praksisnære cases, lærer vi at løfte hindenden og teamet

Spot stress på vej

Støt op om at undgå stress hos dine kolleger. Bliv en proaktiv hjælper og styrk tilstedeværelsen

Håndter ueningheder

Få input til hvordan du bedst muligt møder forskelligheder og får dem inkluderet på en positiv og produktiv måde

Fusionsprocesser

Vi designer din proces, når du skal fusionere/sammenlægge afdelinger. Vi håndterer relationsarbejdet i medarbejdergruppen

Mening i jobbet

Hvad er den store motivation for at lave det, vi laver. Find ind til kernen igen og blive en gladere og mere støttende kollega

Faglige kompetencer

Byg dine faglige kompetencer op. Vi hjælper dig med faglighed i psykiatrien grundbegreber og det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Vi bakker op om det gode arbejdsmiljø og laver uddannelser, der er afstemt til de lovpligtige rettigheder om 1,5 dag hvert år

VOres kurser

Du får håndgribelig læring, der direkte kan omsættes til handling, når du køber kurser hos os. Vi arbejder udfra jeres cases, jeres kultur og skaber forandring og læring gennem dette. Vi arbejder med “nudging” og andre digitale virkemidler for at sikre en solid implementering. 

Psykiatri i praksis

Tilpas uddannelsen til jeres faktiske behov. Uddannelsen består af et grundmodul og flere fagmoduler. Vi tilpasser med cases fra din hverdag, således at undervisningen bliver let at arbejde med i hverdagen. Læs mere

Stress

Vi arbejder med stress, så det tilpasses din virksomhed og de personlighedstyper, I har ansat. Stress skal ikke individualiseres. Derfor arbejder vi på forkellige løsninger til forskellige virksomheder. Læs mere

Forråelse - Frontmedarbejderens udfordringer

Når borgeren skal i centrum, skal du arbejde på dit mentale overskud. Det er netop det, vi gør, når du arbejder med forråelse i din organisation. Uddannelsen sker er praksisnær og arbejder mellem træning – læring – træning. Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse

Vil I have mest muligt ud af jeres arbejde med psykiske arbejdsmiljø? Vil I skabe det bedst mulige arbejdsmiljø? Der skaber de bedste muligheder for arbejdsglæden? Vil I give plads til begejstring, innovation og engagement? Læs mere

"Wellbeing Institute arbejder super målrettet og professionelt med vores medarbejdere i FGU-Skolen Øst. De forstår at skabe den nødvendige tryghed for alle 110 deltagere.

Jeg har fået mange meget positive tilkendegivelser fra medarbejdere og ledere efter den første af 4 dage, hvor vi skal arbejde med fælles kultur i processen mod FGU. Konsulenterne arbejder lyttende og anerkendende, og skaber momentum med både humor og tydelig retning. Vi oplever, at vi er i trygge hænder i processen."

Søren Elnebo Lau
Direktør, FGU Skolen Øst

"Det var et godt format med intimitet, der gav deltagere lyst til at bidrage...

...Michael virkede ret empatisk og forstod de forskellige indvendinger og kommentarer, og der blev gået i dybden med tingene uden det var for detaljeret.

God timekeeping og god gennemgang af rapporten med detaljer om hvad vi skal fokusere på og hvad der ikke er så vigtigt.

Jeg kan klart anbefale dem til andre."

Jacob Møller
Adm. dir., Insatech

"Michaels tillidsvækkende og direkte formidling af stoffet, har fanget både medarbejdere og ledelse og alle føler sig beriget med ny viden efter forløbet. Michael er modig og humoristisk i sin kommunikation med de mennesker han skal inspirere, og han er ikke bange for at udfordre og lade sig udfordre. Han er god til at fornemme energien i rummet, og har helt tydeligt øje for at det er læring og engagement hos modtagerne der er vigtigst og ikke hvorvidt han når igennem sin egen dagsorden.
Jeg vil til enhver tid anbefale et samarbejde med Michael, specielt når det handler om udvikling og at komme ind til sagens kerne. Han har øje for potentiale, og er opsat på udvikling og udfoldelse af dette."

Line Martens Jensen
Centerleder, Ungecenter Mariagerfjord

"Michael har en god evne til at forstå de konkrete behov, som deltagerne til et arrangement sidder med og bygge en bro mellem fag-faglig viden og hverdagens praksis. Selv meget alvorlige emner eller dilemmaer kan berøres og diskuteres med høflighed, ordentlighed og samtidig en god portion humor og realisme så man går derfra med brugbare bud på hvordan man tager noget med sig, der kan komme ud og leve i praksisrummet på mandag."

Pia Michella Press,
Konsulent Uddannelsesforbundet

"Jeg udviklede i samarbejde med Michael et supplerende arbejdsmiljøkursus til vores medlemmer, hvor målet var at finde vejen til at kunne skabe værdi i arbejdsmiljøarbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. På kurset fik medlemmerne konkrete og omsættelige redskaber og værktøjer til at kunne gå tilbage til deres arbejdsplads og sætte konstruktive processer i gang samtidig med at de fik nogle gode input med til at passe på sig selv og varetage deres særlige rolle som arbejdsmiljørepræsentanter. Solid viden, erfaring og handlemuligheder blev præsenteret på en respektfuld og samtidig problematiserende måde, som deltagerne tog godt imod."

Anne Mari Otto,
Konsulent Uddanelsesforbundet

"I Gentofte plejeboliger og dagcentre ved vi, at god ledelse er en afgørende faktor for at skabe den bedste hverdag for vores beboere. Vi arbejder derfor kontinuerligt med at udvikle vores ledere og ledelsesrollen. I denne proces har vi gjort brug af Wellbeing Institute som førte os sikkert gennem en workshop med overskriften ’sådan løfter vi hinanden så udvikling og ledelse kommer i fælles fokus til gavn for vores borgere’. Gennem teoretiske oplæg og gruppedrøftelser fik vi hjælp til at afdække individuelle og organisatoriske barrierer for god ledelse og redskaber til at imødegå disse både på individuelt og gruppeniveau. Workshoppen gav et godt afsæt for det videre udviklingsarbejde."

Sophie Harms
Områdechef plejebolig og dagcentre.
Social og Sundhed, Gentofte Kommune

"Vi fik redskaber til at arbejde med vores arbejdsfællesskab. At arbejde med at blive en robust arbejdsplads, så vi kan undgå forråelse. Mine ledere oplevede en stor kulturforandring."

Lisbeth Majland
Forstander, Egebjerg plejeboliger
Gentofte Kommune