Ledere

Styrk din ledelse

Du skal løbende prioritere at vedligeholde arbejdsglæden og begejstringen ved at bruge ressourcer på dig og dine medarbejdere. Vores ønske er at hjælpe dig til at skabe de bedst mulige rammer for jeres fælles målopnåelse. Så I sammen bliver bedre til at løse jeres kerneopgaver.

Som vi ser det, handler lederrådgivning mindre om at få ‘gode’ råd til, hvad du skal gøre og mere om at få rådgivning på, hvordan du løbende får taget handling på din måde at gøre det på. Herunder ser du en række almene temaer, der måske rammer dit ønske eller behov. Hvis ikke så kontakt os.

Vi tilbyder rådgivning, sparring, coaching og undervisning. For både dig og dit lederteam.

Find dit hvorfor

Det er vigtigt for din forståelse af, hvad ledelse er, at du har en klar vision for, hvad du vil opnå, hvordan og gennem hvem

Ledelse i forandring

Få rådgivning om, hvordan du bedst rammesætter og samtidig rummer de mange forskelligartede reaktioner på nødvendige forandringer

Spot stress på vej

Få inspiration til, hvordan du bedst tager handling og får viden om de forskellige signaler, så du kan forebygge belastningsreaktioner

Håndter ueningheder

Få input til hvordan du bedst muligt møder forskelligheder og får dem inkluderet på en positiv og produktiv måde

Fusionsprocesser

Vi designer din proces, når du skal fusionere/sammenlægge afdelinger. Vi håndterer relationsarbejdet i leder- og medarbejdergrupper.

Effektive møder

Skab større værdi og nå dine mål ved at planlægge og effektuere effektive møder, hvor du som leder er skarp og klar på din vej.

Forråelse

Forstå hvad der sker, når du har medarbejdere, der arbejder i krydspres og lær at guide dem igennem på den udviklende måde.

Arbejdsmiljø

Har du strategien på plads for det psykiske arbejdsmiljø, og ved du, hvilke indsatser der virker. Vi kan måle, veje og hjælpe dig på vej.

Leder udvikling

Alle har brug for en mur at spille bold op af for at træffe bedre beslutninger. Med et forløb hos os, sikrer du at få en erfaren sparing til en given opgave 

Lederrådgivning

Som leder kan du ofte sidde alene og reflektere over tingene. Vi giver dig mulighed for at bruge os som din rådgiver i alle spørgsmål inden for de bløde værdier. Nøjagtig som du bruger en advokat til juraspørgsmål.  

5 turs Psykologisk lederrådgivning

Sæt din rådgivning i faste rammer, så du sikrer en bedre proces omkring løsningerne. Vi aftaler emner fra gang til gang og går i dybden med de opgaver, du ønsker at belyse. Turene kan også bruges for en ledergruppe.

Find jeres "hvorfor"

Giv ledelse mening og gør den mere værdibasseret. Det vil skabe stor værdi for din evne til at få medarbejderens “drivere” i spil. Vi arbejder med dette i jeres ledergruppe, således at I kan sikre ens tilgang.

Stress workshop

Lær at håndtere stress som ledergruppe i praksis forstand. Få en forståelse af, hvorfor det opstår og redskaber til at undgå det. I får også indblik i og redskaber til at håndtere stress sygemeldte medarbejdere til en god tilbagevenden.

Wellbeing Institute arbejder super målrettet og professionelt. De forstår at skabe den nødvendige tryghed for alle 110 deltagere.

Jeg har fået mange meget positive tilkendegivelser fra medarbejdere og ledere efter den første af 4 dage, hvor vi skal arbejde med fælles kultur i processen mod FGU.  Vi oplever at vi er i trygge hænder i processen.

Søren Elnebo Lau

Direktør, FGU Skolen Øst

Det var et godt format med intimitet, der gav deltagere lyst til at bidrage

Pauli og Michael virkede begge ret empatiske og forstod de forskellige indvendinger og kommentarer, og der blev gået i dybden med tingene uden det var for detaljeret.

Jeg kan klart anbefale dem til andre.

Jacob Møller

Adm. dir. Insatech