forråelse

 • Forråelse er når du – eller I – ukritisk vender negative følelser mod andre
 • Forråelse opstår når et arbejdsfællesskab er i kollektiv krise (afmagt)
 • Du har et (med)ansvar for at forebygge forråelse ved at passe på dig selv i arbejdet 
 • Når du tager ansvar for dig selv får du det mod der skal for at løfte fællesskabet ud af forråelse

Til dig, der vil lære bedre

Dorthe Birkmose

Psykolog, forfatter til flere bøger bl. a. “Når gode mennesker handler ondt” udtaler om Michael Danielsen:

“Michael Danielsen er en erfaren og levende formidler, der ikke spilder et eneste sekund, når man er sammen med ham. Han er lynhurtig – han er ihvertfald den eneste, som jeg kender, der kan lave gruppearbejde på et minut. Han har en evne til at trække essensen ud af selv de tungeste teorier og omsætte det direkte til praksis. Michael Danielsen har desuden en naturlig charme, der gør det muligt for ham at sige det svære på en måde, så man kan holde ud at høre på det og tænke over det. Jeg kan på det varmeste anbefale Michael Danielsen som psykolog, proceskonsulent, supervisor og underviser indenfor temaer som konflikter i personalegruppen, stress på arbejdspladsen og risikoen for forråelse. 

Forstå forråelse

Kender du til at tonen mellem jer kolleger er blevet dårlig måske ligefrem rå?

Har du oplevet, at en kollega har råbt af dig? Har du selv gjort det?

Har du oplevet, at frustrationer er gået ud over kunder/borgere/patienter?

Føler du at din arbejdsglæde – og i sidste ende din trivsel og dermed kvaliteten af den støtte, du kan give, i perioder bliver formindsket?

Kan du sige ja til noget af ovenstående er du på vej til handlinger der kan føre til forråelse jf figuren her. 

Se video om hvad forråelse er

Få et uforpligtende møde

Lad os mødes helt uforpligtende på telefon, web eller hos dig, så gennemgår vi sammen jeres udfordringer og ønsker.

 Vil du forebygge forråelse? – Prøv vores gratis webinarer.

Her får du nogle enkle redskaber, du kan bruge, når du arbejder med borgere, patienter, kunder og kolleger.  Her er tre webinarer der kan hjælpe dig til at styrke kulturen i dit team.

Din læring

 • Hvad er forråelse
 • Sådan genkender du forråelse
 • Sådan handler du og undgår forråelse

Din læring

 • Sådan handler du på forråelse
 • Sådan gør du i praksis
 • Sådan er du en god kollega

Din læring

 • Alene-arbejde kræver refleksionsrum
 • Sådan skaber du dine refleksionsrum
 • Sådan træner du dig selv

Din læring

 • Forstå dine følelser
 • Brug følelserne til at passe på dig selv
 • Brug følelserne til at undgå forråelse

 E- learning – en bedre måde at lære bedre på

Du kan gøre meget selv både som individ og som team. Vi har med vores e-learningskurser gjort det let at blive bedre, selv der hvor tid og økonomi er en knap resource. Vores e-learningskurser er støttet af udførlige guides der gør det let at gennemføre. 

Forråelse – for team

Lær hvordan du som team arbejder med at undgå og afbøder forråelse. I dette program får du videoinstruktioner, så du bliver istand til selv at gennemføre processen med dit team. Du finder videoer og opgaver, så det er let at tilgå. Der er introduktion og støtte til kursusleder.

Forråelse – for dig

Lær hvordan du, arbejder med at undgå og afbøde forråelse i dit liv. Du køber adgang til modulet i et år. Det opdateres løbende når der kommer nyt. Du får mulighed for at deltage i vores lukkede facebookgruppe så du kan sparre med ligesindede.

Få et gratis møde

Kurser der løfter dig!

At arbejde med at undgå forråelse handler dybest set om, hvordan vi agerer over for hinanden. Derfor tager næsten alt det, vi laver, udgangspunkt i at opnå arbejdsglæde og begejstring for at undgå forråelsen.

Frontmedarbejderens udfordringer

Hvordan passer I bedst på jer selv, hinanden og dem, I skal støtte?

Dorthe Birkmoses forråelsestemaer er baggrunden for uddannelsen.

At arbejde med mennesker, der har det svært, stiller store krav til dig. Du kan kun hjælpe og støtte, hvis du selv har et mentalt overskud og en rimelig trivsel. Læs mere

Sådan navigerer du i din lederrolle

Ønsker du at udvikle og forfine lederrollen, så du bliver skarpere til at fokusere på udvikling og ledelse?

På denne workshop giver vi dig redskaber til at fokusere på oplevelsen af tid, resurser, prioritering og mening.

Mening der gør, at du bliver bedre til at lede dine medarbejdere. Og forstå hvad der ligger bag deres og din ageren. Læs mere

Forebyg mobning og konflikter

Målet med kurset er at skabe sikkerhed på de enkelte arbejdspladser. Sikkerhed i at kunne løse op for de konkrete problemstillinger, der måtte være.

Mobning er en af flere konfliktformer, der alle kan forebygges og løses efter samme skabelon.

Kurset kan tilrettelægges som 1 1/2 dags årligt supplerende arbejdsmiljøkursus. Læs mere

Stress / belastningsreaktion

Stress skal behandles forskelligt.

Vi arbejder med stress / belastningsreaktioner på alle niveauer i organisationen. Måden at arbejde med stress på er forskellig fra organisation til organisation. Derfor vil vores forslag til løsning være individuel fra sag til sag.

Kontakt os for et uforpligtende møde, så vi kan hjælpe dig med dine udfordringer med stress i virksomheden. Læs mere

Foredrag, workshops og supervision

Vi holder givende foredrag og workshops med udgangspunkt i de ønsker, I har – og i en længde, der passer jer. Skriv dine ønsker i en besked, så sender vi et uforpligtende forslag

Foredrag

Vi fortæller om, hvad forråelse er og kobler det op på det, I arbejder med netop nu. Vi arbejder i mange dele af sundheds- og ældresektoren f.eks 

 

 • Regionspsyskiatrien
 • Sygehuse
 • Bosteder
 • Jobcentre
 • Pleje-, handicap og socialcentre

Workshops

Vi arbejder med din rolle og giver dig redskaber til at undgå forråelse i forbindelse med dit arbejde.

Vi lærer jer nye redskaber til at blive mere støttende overfor hinanden som medarbejdere og ledere.

Vi bruger jeres temaer og cases som udgangspunkt.

I får brugbar læring og indsigt på en helt ny måde

Supervision

Vi laver både sags-, gruppe -og ledersupervision.

På baggrund af det, I “tumler” med netop nu, laver vi en proces, der bliver målrettet jeres ønsker og mål.

Supervision er sommetider bare en enkelt gang, andre gange et forløb over et år eller mere.

Supervisionen er rettidig handling for at undgå forråelse.

“Vi fik redskaber til at arbejde med vores arbejdsfællesskab. At arbejde med at blive en robust arbejdsplads, så vi kan undgå forråelse. Mine ledere oplevede en stor kulturforandring.”

Lisbeth Majland
Forstander, Egebjerg plejeboliger
Gentofte Kommune

“Michaels tillidsvækkende og direkte formidling af stoffet, har fanget både medarbejdere og ledelse og alle føler sig beriget med ny viden efter forløbet. Michael er modig og humoristisk i sin kommunikation med de mennesker han skal inspirere, og han er ikke bange for at udfordre og lade sig udfordre. Han er god til at fornemme energien i rummet, og har helt tydeligt øje for at det er læring og engagement hos modtagerne der er vigtigst og ikke hvorvidt han når igennem sin egen dagsorden.
Jeg vil til enhver tid anbefale et samarbejde med Michael, specielt når det handler om udvikling og at komme ind til sagens kerne. Han har øje for potentiale, og er opsat på udvikling og udfoldelse af dette.”

Line Martens Jensen
Centerleder, Ungecenter Mariagerfjord

“Michael har en god evne til at forstå de konkrete behov, som deltagerne til et arrangement sidder med og bygge en bro mellem fag-faglig viden og hverdagens praksis. Selv meget alvorlige emner eller dilemmaer kan berøres og diskuteres med høflighed, ordentlighed og samtidig en god portion humor og realisme så man går derfra med brugbare bud på hvordan man tager noget med sig, der kan komme ud og leve i praksisrummet på mandag.”

Pia Michella Press,
Konsulent Uddannelsesforbundet

“I Gentofte plejeboliger og dagcentre ved vi, at god ledelse er en afgørende faktor for at skabe den bedste hverdag for vores beboere. Vi arbejder derfor kontinuerligt med at udvikle vores ledere og ledelsesrollen. I denne proces har vi gjort brug af Wellbeing Institute som førte os sikkert gennem en workshop med overskriften ’sådan løfter vi hinanden så udvikling og ledelse kommer i fælles fokus til gavn for vores borgere’. Gennem teoretiske oplæg og gruppedrøftelser fik vi hjælp til at afdække individuelle og organisatoriske barrierer for god ledelse og redskaber til at imødegå disse både på individuelt og gruppeniveau. Workshoppen gav et godt afsæt for det videre udviklingsarbejde.”

Sophie Harms
Områdechef plejebolig og dagcentre.
Social og Sundhed, Gentofte Kommune

“Forråelseskurset skaber bedre kultur og det virker med det samme. Jeg oplevede markant bedre samarbejde allerede tidligt i forløbet. Der var større forståelse og lydhørhed for hinanden i hele teamet.”

Sanne van der Weiden,
Teamleder, Demenscenter, Næstved kommune

Til dig, der vil lære bedre

Kontakt os

Få et uforpligtende møde

Lad os mødes helt uforpligtende på telefon, web eller hos dig, så gennemgår vi sammen jeres udfordringer og ønsker.

Det har du 5 gode grunde til at gøre

Det tager kun 1 time af din tid

Det koster dig ikke noget

Du bliver klogere

Du får et uforpligtende oplæg på en løsning

Du går op i trivsel - Ellers sad du ikke her på siden