Grundkursus i Psykiatri for arbejdsmarkedsaktører

Lær at arbejde beskæftigelsesrettet med psykisk sårbare mennesker, med fokus på udvalgte diagnoser.

Grundkurset Psykiatri i praksis for arbejdsmarkedsaktører er til dig, der møder forskellige diagnoser i dit arbejde? Du ønsker at blive klogere på, hvordan du støtter dine borgere bedst muligt, og du vil vide, hvordan du bedst støtter kriseramte og psykisk sårbare mennesker på dit arbejde?

Lær de forskellige diagnoser at kende og bliv klogere på, hvordan du bedst møder dem på en måde, der understøtter kvaliteten af dit arbejde og den recovery-proces, du er en del af på fx Jobcenteret.

Målgruppe:
Alle engagerede og ambitiøse fagpersoner, der møder forskellige diagnosebilleder som en del af deres arbejde på arbejdsmarkedscentre, Jobcentre, 2. aktører, UU vejledere med mere. 

Beskrivelse

Grundkursus i psykiatri for arbejdsmarkedsaktører

Praksismødet med det psykisk sårbare

– kurset kan tilpasses specifikke målgrupper på f. eks. Jobcenteret, således at kurset kan have fokus på unge under 30 år eller andet.

Intet menneske er deres diagnose. Ligesom intet menneske er deres sårbarhed.

Men i praksismødet mellem dig som professionel og en borger har det stor betydning, hvad du ved, og hvad du gør – for at sikre den bedst mulige hjælp/støtte/rådgivning inden for rammerne.

Viden er afgørende for, at vi som mennesker kan handle. Det ligger dybt i os at reagere med en vis tilbageholdenhed, når vi står over for det ukendte. Derfor skal du som praktiker kunne gå ind i dit professionelle handlerum med en viden, der gør dig i stand til at tage handling. Og opfordre til handling. Vise tillid. Og stille krav ud fra en rimelig forventning og forståelse.

Gode konkrete redskaber er en støtte for os, når vi dagligt bevæger os ind i det ukendte: mødet med det andet menneske.

På tværs af diagnosebilleder er der en række forholdemåder, der er nødvendige og giver mere mening end andre, når du gerne vil den anden.

På kursusdagene vil du blive præsenteret for en god, brugbar måde at forstå sårbarhed og tænke det ind i din praksis. Og du vil blive præsenteret for en række konkrete måder at gøre det bedst muligt på.

Underviseren er Chefpsykolog Michael Danielsen, der i over 12 år har arbejdet med fagprofessionelle og mødet med det sårbare. Med afsæt i den erfaring videregiver han gode råd og best-practice, som du gennem dagene får mulighed for at gøre til dine egne. Ligesom det bliver muligt at arbejde med egne cases.

For det er det, det hele handler om: Hvordan du møder netop det menneske, du står over for i dag.

Hvis du ønsker at bygge oven på grundkurset, kan du måske have interesse i at blive Psykiatrivejleder

Modul 1

Hvad er psykisk sårbarhed?

Hvad er diagnoser

Stress-sårbarhedsmodellen

Det grundlæggende redskab til at guide dig i det professionelle møde

Modul 2

De tværdiagnostiske tilstande

De grundlæggende udtryk og hvordan du møder dem

 • Det hektiske (stressprægede)
 • Det ængstelige
 • Det depressive
 • Det tomme/tavse

Modul 3

Stresstilstande/Belastningstilstande

Sådan genkender du belastningstilstande?

Dine redskaber til at møde dem professionelt

 • Stressorer
 • Resurser
 • Tilgang/opfattelse/oplevelse

Modul 4

Angstsygdommene

Hvordan genkender du diagnosebillederne?

Dine redskaber til at møde dem professionelt

 • Fobier (socialfobi)
 • OCD
 • Belastningsreaktion (stress)
 • PTSD

Modul 5

De affektive sygdomme

Hvordan genkender du diagnosebillederne?

Dine redskaber til at møde dem professionelt

 • Depression
 • Bipolar Sygdom

Modul 6

Andre psykiatriske diagnosebilleder

Hvordan genkender du diagnosebillederne?

Dine redskaber til at møde dem professionelt

 Alt efter interesse og relevans kan der prioriteres i en række forskellige diagnoser f. eks:

 •  Personlighedsforstyrrelser (fx borderline, ængstelig-evasiv, skizoid
 • Skizofreni (psykosespektret)
 • ADHD
 • Autismespektrum

Modul 7

Frontmedarbejderens udfordringer

Forebyg følelsesmæssig udbrændthed og forråelse

Fleksibelt kursus

Kurset kan tilpasses de fleste områder og brancher. Kontakt os for at høre mere.

Varighed

2 dage 

Spørg efter andre ønsker. Vi kan ændre eller fjerne moduler, så det stadig giver rigtig god mening.