Foredrag – Vend konfliktadfærd

Michael Danielsen Foredrag

Vend konfliktadfærd til læring og udvikling

 

Forskelligheder mødes i fællesskaber. Arbejdslivet er en spændende arena for der skal vi kunne bruge vores forskelligheder til sammen at nå længere end vi ville have kunnet, hvis vi var meget ens. Arbejdslivet er også en arena, hvor langt de fleste får tilfredsstillet en række af deres helt grundlæggende og menneskelige behov.

Når opfyldelsen af de behov bliver truet eller bliver mindre, slår vi fra os. Det er ren natur. Og afhængigt af situationen slår vi fra os på mere eller mindre raffinerede måder.

Afhængigt af situationen slår vi fra os, så andres blå mærker bliver mere eller mindre tydelige. Men uanset hvor tydeligt eller voldsomt det sker, så flyttes fokus i arbejdsfællesskabet fra at have entydigt fokus på opgaven og til noget andet.

Med andre ord bliver vi som helhed dårligere til at løse vores opgaver. Fordi andre dagsordner får lov til at fylde og dominere. Konfliktadfærd kan være næsten usynlig: At overse, forglemme eller stille ignorere. Eller meget synlig som direkte aggressive talehandlinger og adfærd.

Uanset formen betyder konfliktadfærd, at drift og performance lider.

Foredraget handler om, hvordan du sætter opgaven i fokus og handler på synlige og usynlige former for konfliktadfærd. Og får sikret den nødvendige tydelighed til at kunne minimere konfliktadfærden.

Foredraget er til dig, der ønsker at vende konfliktadfærd til læring og udvikling – uanset hvor meget den står i vejen for at lykkes med det du vil som du vil.