Socialt ansvar

Viden forpligter. Og det samme gør evne.

Wellbeing Institute prioriterer og er stolt af at være en bidragsyder til vigtigt, humanitært arbejde, der kan spille en rolle i, at vi som fællesskab støtter, hjælper og passer på hinanden, når tilværelsen – forhåbentligt kun for en stund eller en kortere periode – bliver svær, og vi har brug for andre.

Herunder kan du se en kort beskrivelse af vores engagement.

Er du engageret i socialt, almennyttigt arbejde og kan se, Wellbeing Institute kunne bidrage med noget værdifuldt? Så kontakt os, så melder vi klart ud, om og hvordan vi kan hjælpe jer.

PIFT
– et mentortilbud til unge kvinder

http://pift.nu/ der tilbyder målrettet støtte, når der er mest brug for den. Som en del af det ekspertpanel, der tilbyder løbende sparring til de frivillige mentorer, er det vores ønske at bidrage til den bedst mulige mentorstøtte, når der er mest brug for den. Vi tilbyder løbende rådgivning og bidrager gennem film og formidling af viden til det store frivillige mentorkorps, der om nogen fortjener anerkendelse for deres store arbejde.

Landsforeningen SIND
– som medlem af følgegruppen til projektet ”Stå ikke i stampe – brug din rampe”

Mangler du en loyal og stabil deltidsmedarbejder?
Reglerne på fleksjobområdet gør det nemt og attraktivt for alle typer af virksomheder at ansætte en person, der er godkendt til fleksjob. I SIND Pårørenderådgivning vil vi gerne bidrage til at sikre mennesker med psykisk sårbarhed en plads på arbejdsmarkedet, hvor der er rummelighed og forståelse for den enkelte medarbejder. Det gør vi med projektet ”Stå ikke i stampe – brug din rampe”, der er et samarbejde mellem jobcentrene i Århus, Randers og Odder og ikke mindst jer virksomheder. Se mere her

Foreningen Nydansker
– som faglig sparringspartner i projektet Bryd Unges Ledighed

Nu https://www.foreningen-nydansker.dk/mentorindsatser/unge, hvor vi tilbyder rådgivning, sparring og vejledning til mentorerne, som er dem, der gør hele forskellen. Der er rigtig mange, der har lyst til at byde sig til og gøre andre bedre gennem deres egen livserfaring og viden. Det er den personlige kontakt mellem mentor og mentee, der gør hele forskellen. I den kontakt kan der opstå dilemmaer, når mistrivsel – måske egentlig diagnoser kommer ind i billedet. Her står vi klar til at bakke mentorerne op efter behov.

PsykInfo Region Syddanmark

http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm205225 – i et tæt samarbejde med PsykInfo Region Syddanmark bidrager vi til relevante faglige samlinger og foredrag om fx søvn, ensomhed og det at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom

Bikubenfonden
– som bidragyder til arbejdet omkring indsatsen Unge På Kanten

http://www.bikubenfonden.dk/unge-paa-kanten gennem interviews og deltagelse i paneldebat mv. søger vi sammen med en lang række andre svarene på, hvordan vi finder nye løsninger og sikrer et broget og forskelligartet ungeliv og fællesskab.