Stress

Stress dækker over mange ting

I Wellbeing Institute forstår vi stress som en betegnelse, der dækker over rigtig mange forskellige situationer, der har en ting til fælles: Der er tale om en belastningsreaktion, der over tid får alvorlige konsekvenser for den enkelte.

En situation hvor man som menneske oplever, at de krav, der stilles, overstiger ens evne til at tage handling. Man bliver handlingslammet.

Uanset hvor klog, erfaren, veluddannet eller gammel man er, så befinder man sig i en tilstand af underskud, der forværres over tid.

 

Der er brug for hjælp

Selvom arbejdslivet for mange er en vigtig del af at komme sig, er der brug for hjælp, støtte, rådgivning og behandling, som skal holdes adskilt fra arbejdsforholdet (selvom arbejdspladsen bestemt kan spille en vigtig rolle i at sørge for den nødvendige hjælp).

Først når du er kommet på bagkant af belastningsreaktionen, kan det give mening at sætte ind med det arbejdsmæssige som hovedfokus.

Stress skal ikke individualiseres

Desværre sker der alt for ofte det, at reaktionen vi kalder stress individualiseres. At man søger efter og finder forklaringer eller grunde til, at stressen opstod ved den enkelte.

Som mennesker er vi summen af vores erfaringer og de fællesskaber, vi indgår i.
Derfor ligger forklaringen på stress aldrig hos den enkelte eller i den enkeltes til- eller fravalg eller prioriteringer.

 

Fællesskabet er en støtte

Der vil altid være en værdifuld viden som arbejdsfællesskabet skal forholde sig til og kunne inkludere og tage handling på for at forebygge gentagelser – så stress ikke smitter eller springer fra den ene til den anden.

Selvfølgelig kan et menneske blive overvældet af meget voldsomme eller pludseligt opståede (livs)kriser. Men selv i de situationer er arbejdsfællesskabet afgørende for at sikre den bedst mulige gennemlevning og bearbejdning.

I perioden op til stress, mens stress udspiller sig og i tiden efter, hvor stress gradvist aftager, spiller sociale fællesskaber og særligt arbejdsfællesskabet en helt afgørende rolle for, hvor store konsekvenser stress må få lov til at spille for den enkelte.

Det handler om at være forberedt.
Have en klar handlingsplan klar før, under og efter stress måtte opstå.

 

Vi er optaget af forebyggelse af stress 

Vi ønsker at sikre den bedst mulige håndtering, hvis stress opstår.

Vi ønsker at sikre, der sættes handling ind i tæt dialog med den eller dem, det (lige nu virker til) at handle om.

Hvis vi er opmærksomme, kan vi handle på det, mens der er potentiale og ressourcer til at gøre det.

Stress skal behandles forskelligt

Vi arbejder med stress / belastningsreaktioner på alle niveauer i organisationen. Måden at arbejde med stress på er forskellig fra organisation til organisation. Derfor vil vores forslag til løsning være individuel fra sag til sag.

Kontakt os for et uforpligtende møde, så vi kan hjælpe dig med dine udfordringer med stress i virksomheden.