Sådan navigerer du i din lederrolle

Leadership  – workshop for ledergrupper
Ønsker du at udvikle og forfine lederrollen, så du bliver skarpere til at fokusere på udvikling og ledelse? På denne workshop giver vi dig redskaber til at fokusere på oplevelsen af tid, resurser, prioritering og mening.

Målgruppe:
Ledergrupper i den offentlige og private sektor, der ønsker at løfte udvikling og ledelse i et fælles fokus. 

Kursusindhold

Sådan navigerer du i din lederrolle  

– sådan løfter vi hinanden, så udvikling og ledelse kommer i vores fælles fokus   

For at skabe et givende fællesskab, der inspirerer og løfter motivationen til at tale ledelse, er der brug for et andet fokus end drift. 

Der skal være fokus på oplevelsen af tid, resurser, prioritering og mening.   

På workshoppen diskuterer vi, hvordan vi støtter hinanden til at gøre ledelsesrollen til genstand for udvikling med fokus på robusthed, det autentiske lederskab, og hvordan vi begår os i krydspres 

Det handler om at have fokus på dig selv og dit lederforum, så der skabes værdi ved at bidrage til kvaliteten af løsningen af kerneopgaven, og borgeren dermed bringes i centrum indirekte også i jeres fællesskab. 

På workshoppen arbejdes med 3 fokuspunkter: 

Indhold, metode og redskab

Fokus 1 – Indhold:

Det fælles og det personlige refleksionsrum i arbejdet som leder 

Mål: Der er brug for værktøjer til at kunne tale ledelse i et delt refleksionsrum.  

Det handler om at kunne bruge hinanden – når det er nødvendigt – til at kunne sige til og fra med rimelighed. At der skabes organisatorisk og kollegial forståelse for ’missere’ og bakkes op til at kunne korrigere, når den personlige oplevelse er, at noget bliver ’uordentligt’.   

Der arbejdes med tre (velkendte?) styrebilleder: 

IGLO-modellen for organisatorisk udvikling 

 • Vi skal kvalificere diskussionen ved at skille de forskellige niveauer i organisationen ad 

Kan-Skal-Vil-modellen for personligt lederskab og prioritering 

 • Hvad kan, skal og vil du som leder med dit ledelsesrum? 
 • Hvad kan, skal og vil du med dit ledelsesteam? 

Evne-Vilje-Mulighed-Vedholdenhed 

 • Kan du/I?  
 • Vil du/I?  
 • Har du/I muligheden?  
 • Hvordan er du/I vedholdende? 

Fokus 2 – Metode: 

Fælles brainstorm/holdningsudveksling og personlig undersøgelse af dit forandringsønske 

(Her arbejder deltagergruppen med den ønskede forandring) 

 Organisatoriske barriererHvad besværliggør jeres erfaringsdeling og værdiskabelse? 

 1. Fælles brainstorm på de organisatoriske barrierer for at skabe denne ønskede kultur 

Personlige udviklingspunkter (hang-ups)Hvad holder dig tilbage? 

 1. Arbejde i mindre grupper, hvor I undersøger og deler jeres egne hangups 

Forandring af de organisatoriske barriererHvordan kommer I videre? 

Forandring af jeres personlige udviklingspunkter (hang-ups)Hvordan kommer du videre?  

Dit fokus skal være på, at I som fællesskab støtter op om den ønskede forandring. 

Fokus 3 – Redskab til bevægelse: 

Den psykologiske kontrakt omkring jeres feedback 

(Her præsenterer konsulenten et bud på et nødvendigt redskab. 

Det diskuteres i fællesskab, hvad der skal til for at sikre den ønskede udvikling/forandring) 

Gennem tydelig kommunikation, der skal være både 

 • Støttende (hjælpende/forstående) & 
 • Korrigerende (retningsanvisende/sanktionerende) 
 • Dette er typisk ’the missing link’ og kræver løbende diskussion og afstemning 
 • Hvem skal have lov til at korrigere dig? Og hvordan ønsker du det skal foregå? 

Opmærksomhedspunkter

Hvordan skaber du de nødvendige rammer til en kontinuerlig udvikling i den ønskede retning 

 • Gennem tydelige og fællesgjorte mål 
 • Ved fastholdelse af et entydigt sprog om fælles forandrings-adfærd 
 • Ved en kontinuerlig brug af refleksionsrum, der evaluerer på jeres forandrings-adfærd 

Form:  

På workshoppen vil formen veksle mellem videnformidling (teori, baggrund, redskaber) og case-arbejde med fokus på omsættelse til din virkelighed.  

"Wellbeing Institute arbejder super målrettet og professionelt med vores medarbejdere i FGU-Skolen Øst. De forstår at skabe den nødvendige tryghed for alle 110 deltagere.

Jeg har fået mange meget positive tilkendegivelser fra medarbejdere og ledere efter den første af 4 dage, hvor vi skal arbejde med fælles kultur i processen mod FGU. Konsulenterne arbejder lyttende og anerkendende, og skaber momentum med både humor og tydelig retning. Vi oplever, at vi er i trygge hænder i processen."

Søren Elnebo Lau
Direktør, FGU Skolen Øst

"Det var et godt format med intimitet, der gav deltagere lyst til at bidrage...

...Michael virkede ret empatisk og forstod de forskellige indvendinger og kommentarer, og der blev gået i dybden med tingene uden det var for detaljeret.

God timekeeping og god gennemgang af rapporten med detaljer om hvad vi skal fokusere på og hvad der ikke er så vigtigt.

Jeg kan klart anbefale dem til andre."

Jacob Møller
Adm. dir., Insatech

"Michaels tillidsvækkende og direkte formidling af stoffet, har fanget både medarbejdere og ledelse og alle føler sig beriget med ny viden efter forløbet. Michael er modig og humoristisk i sin kommunikation med de mennesker han skal inspirere, og han er ikke bange for at udfordre og lade sig udfordre. Han er god til at fornemme energien i rummet, og har helt tydeligt øje for at det er læring og engagement hos modtagerne der er vigtigst og ikke hvorvidt han når igennem sin egen dagsorden.
Jeg vil til enhver tid anbefale et samarbejde med Michael, specielt når det handler om udvikling og at komme ind til sagens kerne. Han har øje for potentiale, og er opsat på udvikling og udfoldelse af dette."

Line Martens Jensen
Centerleder, Ungecenter Mariagerfjord

"Michael har en god evne til at forstå de konkrete behov, som deltagerne til et arrangement sidder med og bygge en bro mellem fag-faglig viden og hverdagens praksis. Selv meget alvorlige emner eller dilemmaer kan berøres og diskuteres med høflighed, ordentlighed og samtidig en god portion humor og realisme så man går derfra med brugbare bud på hvordan man tager noget med sig, der kan komme ud og leve i praksisrummet på mandag."

Pia Michella Press,
Konsulent Uddannelsesforbundet

"Jeg udviklede i samarbejde med Michael et supplerende arbejdsmiljøkursus til vores medlemmer, hvor målet var at finde vejen til at kunne skabe værdi i arbejdsmiljøarbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. På kurset fik medlemmerne konkrete og omsættelige redskaber og værktøjer til at kunne gå tilbage til deres arbejdsplads og sætte konstruktive processer i gang samtidig med at de fik nogle gode input med til at passe på sig selv og varetage deres særlige rolle som arbejdsmiljørepræsentanter. Solid viden, erfaring og handlemuligheder blev præsenteret på en respektfuld og samtidig problematiserende måde, som deltagerne tog godt imod."

Anne Mari Otto,
Konsulent Uddanelsesforbundet

"I Gentofte plejeboliger og dagcentre ved vi, at god ledelse er en afgørende faktor for at skabe den bedste hverdag for vores beboere. Vi arbejder derfor kontinuerligt med at udvikle vores ledere og ledelsesrollen. I denne proces har vi gjort brug af Wellbeing Institute som førte os sikkert gennem en workshop med overskriften ’sådan løfter vi hinanden så udvikling og ledelse kommer i fælles fokus til gavn for vores borgere’. Gennem teoretiske oplæg og gruppedrøftelser fik vi hjælp til at afdække individuelle og organisatoriske barrierer for god ledelse og redskaber til at imødegå disse både på individuelt og gruppeniveau. Workshoppen gav et godt afsæt for det videre udviklingsarbejde."

Sophie Harms
Områdechef plejebolig og dagcentre.
Social og Sundhed, Gentofte Kommune

"Vi fik redskaber til at arbejde med vores arbejdsfællesskab. At arbejde med at blive en robust arbejdsplads, så vi kan undgå forråelse. Mine ledere oplevede en stor kulturforandring."

Lisbeth Majland
Forstander, Egebjerg plejeboliger
Gentofte Kommune