Psykiatrivejleder ver. 3

Få fantastiske redskaber til at begå dig i jobs med psykisk sårbare mennesker. Dette kursus lærer dig med stor involvering at bruge redskaberne.

Målgruppe:
Dette er uddannelsen til dig, der vil blive bedre til at forstå og være en resurseperson for mennesker med psykisk sygdom. Du er fx ansat i et Jobcenter, som studievejleder eller i socialpsykiatrien uden en psykiatrifaglig grunduddannelse

Kursusindhold

Ønsker du også et kursus ud over det sædvanlige. Så er du nødt til at møde Chefpsykolog Michael Danielsen, manden der har udviklet kurset fra sin spæde start og netop nu har gjort Psykiatrivejleder version 3.0 færdigt.

Psykiatrivejlederen har gennemgået en spændende udvikling gennem de 10 år, den har eksisteret.

På denne nyeste udgave vil du opleve et øget fokus på dine handlemuligheder i mødet med psykisk sårbare eller kriseramte mennesker. Dit arbejdsrum handler om dig og den måde, du bringer dig selv med ind i det.

Det kan du blive klogere på ved at tage denne uddannelse.

Du har en solid grundviden om forskellige krisereaktioner og diagnostiske symptombilleder. Hvis ikke anbefaler vi at du deltager i kurset ‘Psykiatri i Praksis Grundkursus’ som du kan finde en beskrivelse af på hjemmesiden.

Modul 1
Mødet med det psykisk sårbare

Det sårbare jeg og hvordan du møder det (dine styrker og dine udviklingspunkter som professionel).

Hvordan forstås det sårbares udtryk i en professionel ramme?

Du får:

– redskaber til at håndtere det professionelle møde

– gode råd til effektiv og professionel opgaveløsning

– værktøjer til at varetage din egen grænsesætning og mentalhygiejne

Modul 2
De affektive lidelser

‘Affektiv’ betyder ‘følelse’, og her gennemgås de forskellige udtryk for ubalancerede og unuancerede følelsesudtryk: depression og bipolar lidelse.

Du får:

– redskaber til at håndtere de affektive lidelser i en professionel ramme

– værktøjer til at håndtere voldsomme unuancerede følelsesudtryk (depression og bipolar lidelse)​

Modul 3
Angst sygdomme

Angst er en overreaktion på mulige eller forestillede trusler (indre og ydre).

På modulet gennemgås:
Generaliseret angst, panikangst, OCD (tvangstanker og tvangshandlinger) og PTSD (posttraumatisk stresssyndrom).

Du får:

– redskaber til at håndtere angstlidelser i en professionel ramme

– værktøjer til din praksis i mødet med angstlidelser

Modul 4
Psykosespektret og personlighedsforstyrrelser

Psykosespektret er udtryk for en anderledes virkeligheds- eller selvopfattelse, der kan være en stor udfordring for dig som rådgiver.

På modulet gennemgås:
Skizofreni, skizotypi og psykoser (hallucinationer og vrangforestillinger)

En personlighedsforstyrrelse er at møde verden og andre mennesker på en rigid, fastlåst og unuanceret måde, der skaber store problemer særligt i mødet med andre mennesker (relationer).

På modulet gennemgås de forskellige typer forstyrrelser med fokus på, hvordan du bedst forbereder og rammesætter det professionelle møde.

Du får:

– redskaber til at forstå dig selv og andre

– værktøjer til din praksis i mødet med psykosespektret og personlighedsforstyrrelser

Modul 5
Kognitive funktioner, kognitive forstyrrelser (ADHD) og remediering

Kognition betyder de processer, der udgør vores tænkning. Evnen til at sikre sig mental energi og udvise opmærksomhedsdisciplin er afgørende for vores evne til at huske, lære og kunne prioritere. Med andre ord afgørende for vores funktionsniveau.

Du får:

– redskaber til at understøtte/kompensere for kognitive udfordringer i din praksis, så du sikrer udvikling, læring og mestring
– en gennemgang af de kognitive funktioner, kognitive forstyrrelser, ADHD og kognitiv remediering (strategier til genoptræning og kompensering)​​​

Modul 6
Afsluttende prøve

Afsluttende skriftlig prøve med udarbejdelse af udbytte og fremadrettet udviklingsplan i form af en 5 siders skriftlig opgave. Denne præsenteres som genstand for sparring og dialog i en personlig samtale med den ansvarlige underviser fra Wellbeing Institute

Kursusopbygning

Modul 1: 2 dage

Modul 2: 1 dag

Modul 3: 1 dag

Modul 4: 1 dag

Modul 5: 1 dag

Modul 6: 1 time