Psykiatrivejleder Plus

Har du ofte brug for bedre at forstå psykisk sårbare borgere?

Psykiatrivejleder uddannelsen giver dig fantastiske redskaber til at begå dig i jobs med psykisk sårbare mennesker.

Psykiatrivejlederuddanenlse PLUS har fokus på, at du bliver fortrolig med redskaberne og lærer at bruge dem i praksis.

Målgruppe:
Dette er uddannelsen til dig, der vil blive bedre til at forstå og være en resurseperson for mennesker med psykisk sygdom. 

Du er fx ansat i et Jobcenter, som studievejleder eller i socialpsykiatrien uden en psykiatrifaglig grunduddannelse

Kursusindhold

Psykiatrivejleder uddannelsens tre omdrejningspunkter:

 • Formidling af viden om psykiatri i praksis
 • Sparring og feedback på din konkrete praksis ved brug af dine cases
 • De følelsesmæssige krav (forråelse/nedslidning)

Formidling sker gennem tværdiagnostiske udtryk, du kan genkende og bruge til at løfte din praksis, så du bedre når den anden.
Omdrejningspunkterne er:

 • Grundudtryk (stresspræget, ængstelig, depressiv, tom/tavs)
 • Skam (det depressive)
 • Kontrol (det ængstelige)
 • Grænser (skizofrenispektret og personlighedsforstyrrelser)
 • Kognitive funktioner (understøttelse og kompensering) 

Psykiatrivejlederuddannelsen har gennemgået en spændende udvikling gennem de 10 år, den har eksisteret. På denne nyeste udgave vil du opleve et øget fokus på dine handlemuligheder i mødet med psykisk sårbare eller kriseramte mennesker. Dit arbejdsrum handler om dig og den måde, du bringer dig selv med ind i det.

Forråelse og de følelsesmæssige krav i jobbet både for dig og dine kolleger vil der være ekstra fokus på, både i forhold til dig selv og dit team/din afdeling. Det er der, fordi din viden om deres betydning og dine redskaber til at kunne handle på dem er nødvendige, for at du kan løfte din rådgivning/vejledning til et andet niveau og blive en resurse for dit team/din afdeling som psykiatrivejleder.

Er dit behov at få grundviden i diagnoseudtryk på tværs af diagnoserne, anbefaler vi, at du i stedet tager kurset ‘Psykiatri i Praksis Grundkursus’.

Få mere at vide

Modul 1

Mødet med det psykisk sårbare

Det sårbare jeg og hvordan du møder det (dine styrker og dine udviklingspunkter som professionel).
Hvordan forstås det sårbares udtryk i en professionel ramme?

Du får:

 • redskaber til at håndtere det professionelle møde
 • gode råd til effektiv og professionel opgaveløsning
 • værktøjer til at varetage din egen grænsesætning og mentalhygiejne

Modul 2

Kontrol – angstsygdomme

Angst er en overreaktion på mulige eller forestillede trusler (indre og ydre).

På modulet gennemgås:
Generaliseret angst, panikangst, OCD (tvangstanker og tvangshandlinger) og PTSD (posttraumatisk stresssyndrom).

Du får:

 • redskaber til at håndtere angstlidelser i en professionel ramme
 • værktøjer til din praksis i mødet med angstlidelser

Modul 3

Skam – depression/bipolar (affektive lidelser)

‘Affektiv’ betyder ‘følelse’, og her gennemgås de forskellige udtryk for ubalancerede og unuancerede følelsesudtryk: depression og bipolar lidelse.

Du får:

 • redskaber til at håndtere de affektive lidelser i en professionel ramme
 • værktøjer til at håndtere voldsomme unuancerede følelsesudtryk (depression og bipolar lidelse)​

Psykosespektret er udtryk for en anderledes virkeligheds- eller selvopfattelse, der kan være en stor udfordring for dig som rådgiver.

På modulet gennemgås:
Skizofreni, skizotypi og psykoser (hallucinationer og vrangforestillinger)

En personlighedsforstyrrelse er at møde verden og andre mennesker på en rigid, fastlåst og unuanceret måde, der skaber store problemer særligt i mødet med andre mennesker (relationer).

På modulet gennemgås de forskellige typer forstyrrelser med fokus på, hvordan du bedst forbereder og rammesætter det professionelle møde.

Du får:

 • redskaber til at forstå dig selv og andre
 • værktøjer til din praksis i mødet med psykosespektret og personlighedsforstyrrelser

Gennemgående tema

Kognitive funktioner –  kognitive forstyrrelser (ADHD)

Kognition betyder de processer, der udgør vores tænkning. Evnen til at sikre sig mental energi og udvise opmærksomhedsdisciplin er afgørende for vores evne til at huske, lære og kunne prioritere. Med andre ord afgørende for vores funktionsniveau.

Du får:

 • redskaber til at understøtte/kompensere for kognitive udfordringer i din praksis, så du sikrer udvikling, læring og mestring
 • en gennemgang af de kognitive funktioner og kognitive forstyrrelser (ADHD) (redskaber til at understøtte og kompensere)

Opbygning

Psykiatrivejlederuddannelsen

Uddannelsen er opbygget over 5 dage samt en afsluttende coaching.

Til hvert modul skal du forberede en casebeskrivelse. Du modtager i løbet af uddannelsen instruktioner.

De forskellige moduler vil blive indarbejdet i det flow der passer bedst i processen.

Kurset udbydes til organisationer / arbejdspladser der kan stille et hold på 8-14 kursister. 

Kurset forløber over 5 dage med afsluttende individuel coaching.

Diplom

Der udstedes diplom for deltalgelse i uddannelsen.