Psykiatri i Praksis
Grundkursus

Grundkurset Psykiatri i praksis er til dig, der møder forskellige diagnoser i dit arbejde? Og gerne vil blive klogere på, hvordan du bedst støtter kriseramte og psykisk sårbare mennesker?

Lær de forskellige diagnoser at kende og bliv klogere på, hvordan du bedst møder dem på en måde, der understøtter kvaliteten af dit arbejde og den recovery-proces, du er en del af.

Målgruppe:

Alle engagerede og ambitiøse fagpersoner, der møder forskellige diagnosebilleder som en del af deres arbejde for eksempel studievejledere, sagsbehandlere, præster, mentorer, sundheds- eller omsorgspersonale.

Kursusindhold

Uddannelsen består en række moduler:

Grundmodul
Hvad er psykisk sygdom? Hvad er diagnoser? Hvordan forstår du dem? Og bruger din viden bedst muligt til at støtte den anden og samtidig udføre din opgave?

Basismodul
På tværs af diagnoser er der en række grundudtryk, du skal kende og kunne møde på den bedst mulige måde for at støtte den anden og være tro mod din opgave.

Fagmodul(er)
Arbejder du med en særlig målgruppe eller oplever du udfordringer i mødet med specifikke diagnoser kan du få viden om, hvad det er, der ligger bag det du møder og redskaber til at støtte.

  • Angstsygdomme (angst, fobier, OCD)
  • Belastningsreaktioner (stress, akut belastning, PTSD)
  • Affektive lidelser (depression og bipolar lidelse)
  • Personlighedforstyrrelser (fx borderline og ængstelig-evasiv)
  • Psykosespektret (skizofreni og andre psykosetilstande)
  • Kognitive forstyrrelser (ADHD)
  • Autismespektrumforstyrrelser

 

Proces-modul
Du kan kun hjælpe og støtte, hvis du selv har et mentalt overskud og en rimelig trivsel. Som frontmedarbejder oplever mange, at de svære livskriser og pinefulde symptomer, de dagligt står med, kan påvirke deres arbejdsglæde – og i sidste ende deres trivsel og dermed kvaliteten af den støtte, de kan give.

I kan sammensætte uddannelsen efter jeres behov og ønsker eller vælge at gennemføre alle moduler.

Når du har taget dette kursus eller hvis du allerede har kompetencerne i dette, kan du med fordel se, om Pykiatrivejlderuddannelsen er noget for dig.