Skrevet af Chefpsykolog Michael Danielsen

Det der skiller os, er det der løfter

– Sådan bruger du konfliktadfærd til at skabe trivsel, læring og udvikling

En samarbejdspartner spurgte mig for nylig om jeg ville lave et interview for at forklare, hvordan vi arbejder i Wellbeing Institute. Hvorfor vi gør det vi gør. Og hvorfor vi gør det på den måde vi gør. Det blev til en interessant samtale, som satte en række tanker i gang, jeg gerne vil dele med dig – og måske høre dine?

Arbejdsfællesskaber er fascinerende størrelser. Komplekse. Energifyldte. De består af mennesker, der på hver deres måde og med hver deres historie læner sig ind i det fælles for at skabe værdi. Skabe noget værdifuldt. Skabe noget mere end de ville kunne hver for sig. Skabe en hverdag der giver mening.

Og samtidig oplever mange (arbejds)fællesskaber at energierne i perioder ikke bruges til at løfte sammen og løfte verden. I stedet kommer vi til at bruge energierne til at modarbejde hinanden. Til indbyrdes konkurrence der holder os tilbage og holder os nede i stedet for at løfte os derhen, hvor vi kunne være. Der hvor vi har potentiale til at være.

Det handler om vores forskelligheder

Forskelligheder skaber dynamik, udvikling, forbedring, værdi, vækst. Mere af det gode. Mere af det, der driver os og som vi finder nydelse og tilfredsstillelse i. Hvad enten det er en bedre verden når vi tager de helt store betragtninger frem eller det er en bedre hverdag for os selv eller nogle udvalgte få.

Det er når vi bruger vores forskelligheder rigtigt.

Ellers bliver det til forskelligheder, der modarbejder hinanden. Og vi mister muligheden for at lære og skabe fremdrift. Vi mister muligheden for at skabe det bedre. Bidrage til det vi gerne vil.

Forskelligheder der ikke kanaliseres og rettes rigtigt kan blive til konfliktadfærd. Hvor vi enten direkte modarbejder hinanden. Eller undgår hinanden.

Det kan blive til ikke-kommunikation – vi stopper med at udveksle ideer, tanker og behov. Og derved taber vi alle. Og vores mulighed for at gøre verden bedre bliver mindre.

Det er konfliktadfærd. Og den skal vi undgå og forebygge. For os selv og for hinanden. 

Sådan vendes konfliktadfærd til arbejdsglæde og arbejdsvilje

Min rådgivning har til formål at forebygge og mindske konfliktadfærd i arbejdsfællesskaber. Det gør jeg ved at give den et navn – for eksempel forråelse, low performance, manglende drive/arbejdsglæde eller mistrivsel – og en forklaring på, hvorfor der altid vil være en risiko for at engagerede, ambitiøse mennesker farer vild når de skal lykkes som et fællesskab.

Vi kan alle gøre noget hver eneste dag for at forebygge at det sker. Og sørge for at energien bliver brugt til det rigtige. Det, der gør at det er en fornøjelse at gå på arbejde og bidrage og skabe noget sammen.

Det er vigtigt at vores måde at tale om forskellighederne på er en måde der gør, at alle kan genkende sig selv i det. Så vi hver især tør give lidt af os selv og ville gøre det anderledes. Se på hvad vi hver især kan gøre bedre for at løfte fællesskabet. Og sikre at vores drive, motivation og engagement ikke bliver spildt. Eller i værste fald vendes frustreret mod os selv og over tid kan blive til mistrivsel og belastning for den enkelte eller det fælles.

Skal det være med pisk eller gulerod?

Når et arbejdsfællesskab beslutter sig for at blive ambitiøse på at gøre det endnu bedre sammen – at spilde mindre af den energi, forskellighederne giver – så er det nødvendigt at teamet kritisk spørger sig selv: Er vi et sted med god energi og overskud eller er vi faret vild og får ikke brugt energierne rigtigt og konstruktivt?

Når guleroden er inden for rækkevidde

Når der er god energi og overskud – en meget lav grad af konfliktadfærd – skal det, der fungerer gøres større:

I skal sammen klæde hinanden på til at blive endnu skarpere på at løfte hinanden.

For eksempel ved at arbejde med at blive bevidste Trivsels-spottere i hverdagen. Bruge de gode eksempler. De gode historier. Give hinanden konkrete tilbagemeldinger på hvad vi sætter pris på ved hinanden. I hverdagen. Ikke bare til sommer-festen eller jule-frokosten. I skal blive bedre til at høste gulerødderne, der er lige inden for rækkevidde i hverdagen og få fyldt Jeres kurve.

Når pisken skal svinges

Når der er dårlig energi eller underskud – en høj grad af konfliktadfærd – skal fællesskabet løftes:

I skal sammen finde vejen tilbage til at bruge vores forskelligheder og energier til at lykkes som fællesskab.

Energierne skal kanaliseres ind i den fælles interesse – at løfte vores opgave. Det gøres ved at løfte skyld, skam og intern sabotage-adfærd ud. Skabe accept og normalisering af de grundlæggende menneskelige reaktioner, der har ført til den uønskede adfærd. Det er ikke altid nemt og lige til og derfor skal pisken svinges så vi bliver mindet om vores fælles ansvar over for os selv, dem vi arbejder sammen med, dem vi arbejder med/for og over for fællesskabet.

Sådan løfter I konfliktadfærden – i værste grad forråelse – væk fra den enkelte og forklarer den og giver konkrete redskaber til hvordan fællesskabet bevæger sig fra konflikt til vækst/læring/udvikling.

Den lige vej er ikke altid den rigtige

Et vigtigt element i at kunne bruge andres forskelligheder er en vished om ens egen gode, solide kernefaglighed. Derfor kan det at løfte kernefagligheden i mødet mellem mennesker – for eksempel gennem opkvalificering i samtaleteknikker eller grundviden om målgruppen – være den bedste måde at løfte fællesskabet.

Et andet vigtigt element i at kunne bruge andres forskelligheder er et menneskeligt og personligt overskud, der åbner op for nysgerrighed på, hvor andre er forskellige fra mig: altså det der skiller du og jeg. Derfor kan det at give den enkelte del af fællesskabet konkrete, genkendelige måder at bliver klogere på, hvordan du ser dig selv og bruger dig selv være den rigtige måde at løfte fællesskabet på.

For eksempel gennem søvnrådgivning, undervisning i personlighedstyper eller undervisning i at få en bedre forståelse for (grund)følelser og hvordan vi lærer at handle på dem. Ikke bare til husbehov men også så det bidrager til at løfte fællesskabet.

Tak for spørgsmålet og tankerne det satte i gang

Nogle gange bliver vi velsignet med et forstyrrende spørgsmål – og det fører ny indsigt og forståelse. Så jeg vil gerne takke for det spørgsmål, der har sat disse tanker i gang. Og håber at andre måske kan blive skarpere på, hvorfor de gør det, de gør som de gør, ved at læse dette.