Skrevet af Tine Dührr, DIgital Content Manager hos FInduddannelse.dk

Sådan vender du konfliktadfærd til udvikling og læring

Hvordan får man vendt arbejdsglæden og overskuddet i en afdeling, så teamet lærer at arbejde sammen, optimere arbejdsglæde og overskud, frem for at modarbejde og skabe konflikt? 

Det kan have store omkostninger i en virksomhed, hvis et team ikke kan finde ud af at arbejde sammen og spille hinanden gode. Det går ud over både arbejdsglæde, kreativitet og engagement, og i sidste ende har det betydning for både vækst og udvikling i virksomheden. 

Men hvordan får man vendt en truende konflikt til udvikling og læring? Vi har taget en snak med Michael Danielsen, chefpsykolog ved Wellbeing Institute om konfliktadfærd, og hvordan opkvalificering, nye begreber og aftaler, kan være med til at støtte teamet til en bedre og sundere arbejdskultur. 

Konfliktadfærd står i vejen for udvikling

Hos Wellbeing Institute har de et helt særligt fokus på konfliktadfærd på arbejdspladser, og hvordan denne adfærd kan nedtrappes, så arbejdspladsen oplever udvikling, arbejdsglæde og læring. Konfliktadfærd er ifølge Michael Danielsen et andet ord for ikke-kommunikation, og kan foregå på forskellige niveauer:

“I den lette udgave, er konfliktadfærd der hvor vi ikke spiller sammen, ikke bruger hinanden eller går til hinanden. Nogle gange kan konfliktadfærden udvikle sig fra at arbejde parallelt, til at vi ligefrem begynder at undgå eller ignorere hinanden, eller hvis vi er oppe i den høje grad, hvor vi direkte modarbejder hinanden.”

For Michael Danielsen kan konfliktadfærd også sammenlignes med sladder. Det er små negative ytringer som forurener den hverdag, der er på arbejdspladsen. Det skal ses som et tegn på, at der er noget uforløst. Hos Wellbeing Institute arbejder de med begrebet “forråelse” som betyder at du er rå i din måde at tale med eller om kolleger og samarbejdspartnere. I følge Michael Danielsen skal dette ses som mistrivsel og manglende overskud, og er et tegn på at arbejdsglæde og dermed engagementet og kreativiteten er under pres.

Uanset hvor ens team ligger på konfliktadfærd skalaen, kan det give mening at gå ind og se på, hvordan fællesskabet kan optimeres til at få mest muligt ud af hinanden. Så de forskelligheder der findes på en arbejdsplads, bliver vendt til udvikling og læring, og det er netop det Wellbeing Institute arbejder med.

Hvis et team eller en arbejdsplads ikke kan finde ud at spille hinanden gode eller arbejder parallelt, betyder det i sidste ende at fællesskabet mister muligheder og potentiale, og det går ud over væksten og udviklingen i virksomheden.

 

Drop den negative adfærd og skab arbejdsglæde 

Michael Danielsen peger på to forskellige afsæt som virksomheder der bruger Wellbeing Institute kommer med. Enten går det rigtig godt, hvor man gerne vil være endnu skarpere, eller også går det knap på så godt, og der er nogle vanskeligheder der er brug for at blive kigget på:

“Det kan jo være en helt konkret afdeling hvor sygefraværet er for højt, man har svært ved at rekruttere eller hvor lederen har en fornemmelse af, at der foregår konfliktadfærd. Det kan også være et sted hvor man har været for travl og for begejstret for sine ting hver især, så teamet stikker i 9 forskellige retninger, så vi ikke performer som et fællesskab,” forklarer Michael Danielsen.

Ofte er Wellbeing Institutes opgave at rammesætte og tydeliggøre, hvor der er behov for korrektion. De hjælper fællesskabet på vej gennem nye forståelser eller begreber, så der kommer et fælles sprog og aftaler, der gør at medarbejderne bruger hinanden bedre.

Her kommer kommunikationen mellem kollegaer i fokus. Ofte vil de ved Wellbeing Institute lave en opkvalificering af medarbejderne, der giver nogle fælles forståelsesmåder, som der kan tages afsæt i, eller også starte ud med at kigge på hvordan den psykologiske kontrakt og forventningerne blandt kollegerne til hinanden kan genforhandles.

“Hvis jeg nu skulle lære, hvordan jeg spiller dig bedst, som kollega, hvordan gør jeg så det? Det kan tage afsæt i trivsel eller forråelse. I kan lære at afkode og håndtere de følelsesmæssige krav i arbejdet på forskellige måder. Så kan vi blive enige om, hvad vi kan forvente af hinanden, og derfra arbejde videre med at gøre konkret og handlebart så arbejdsfællesskabet står tilbage på den anden side og har nogle hands-on konkrete aftaler og redskaber til hvordan vi spiller hinanden gode og spille fællesskabet bedst muligt.”

 

Det handler om sund fornuft

Disse aftaler kan fx være helt basale, som at møde ind med et smil på læben og dukke op til møderne til tiden. Men det kan også være mere komplekst, i for eksempel samarbejdet med hinanden, hvor der skal være respekt for andres vinkler og faglighed. I stedet for at tænke “åh hvor er de også belastende dem ovre fra salg”, så se deres input som positive.

Michael Danielsen peger også på klassikere som: husk at fortælle de gode historier, gør dine kolleger opmærksomme på når de taler dårligt om andre, pas på I ikke falder ind i de opslidende historier.

Hvis man oplever at en kollega opfører sig imod de aftaler der er lavet, så arbejder Wellbeing Institute også med, at man som kollega får et sprog og en aftale hinanden imellem om, hvordan man tilgår den anden, når de begynder at udvise en bestemt adfærd. Det kan fx være hvis de hæver stemmen, kommer for sent til møderne eller sender mails ud efter 21.30.

Det handler i sidste ende om, at der er lavet nogle tydelige aftaler for, hvad det er for et sted man som virksomhed gerne vil være, og hvad er det for en kollegagruppe man gerne vil være. I praksis peger Michael Danielsen på, bliver det til den måde vi taler til og om hinanden i hverdagen.

Du finder den originale artikel her