Din guide til succes og performance når organisationen er i forandring.

Det senmoderne arbejdsliv er i bevægelse. Er bevægelse. I konstant forandring. Fordi verden forandrer sig i et tempo vi dårligt kan forstå. Og fordi vi hver især ønsker mere. Flere kompetencer. Mere ansvar. Flere frihedsgrader til at skabe vores hverdag. Det stiller særlige krav til os. Til dig. Til mig. Til arbejdsfællesskabet. Som vi med fordel kan stille skarpt på og tænke strategisk omkring som fællesskab for at bevare mest mulig skarphed, performance, effektivitet og mindske unødig spild af (menneskelige) resurser.

Wellbeinginstitute er for tiden blevet inviteret inden for som rådgiver i nogle ufatteligt spændende og komplicerede forandrings- og fusionsprocesser. Fælles for dem er at alt hvad der definerer og afgrænser arbejdsdagen er kastet op i luften. Som i alt. Kerneopgave. Funktionsbeskrivelse. Ansættelsesforhold. Arbejdssted. Organisering. Ledelsen.

Nye fællesskaber skal bygges op på ruinerne af det, der var. Det er den bundne opgave!

No alt text provided for this image

Det har fået mig til at tænke over hvad de vigtigste opmærksomheder er i sådan en – for dem det handler om – livsomstyrtende men også vildt kreative og skabende situation. På én og samme tid et mulighedshav og et altfortærende syrebad.

5 opmærksomhedspunkter

Disse vil jeg gerne dele med dig her i form af 5 opmærksomhedspunkter du skal have med dig. Og 5 bud på hvordan du enkelt tager højde for og handling på dem så mulighederne i forandringen bliver trukket frem og fastholdt.

Så du får minimeret den uafvendelige angst, frygt og modløshed der er en del af al skabelse af nyt. – Og jeg hører meget gerne fra dig så listen bliver bedre/skarpere/mere dækkende og til at handle på i praksis.  

De 5 punkter: 

1. Husk hvor arbejdsglæden kommer fra
– hvorfor gør du det du gør og er der, hvor du er arbejdsmæssigt?

2. Husk at der kommer bump på vejen
– de skal være et fælles anliggende og gøres fælles gennem samtale

3. Husk at skabe nye fælles ledestjerner for opbygningen
– hvordan bliver det når vi når frem?

4. Husk at blive konkret i de nye dele af helheden:
Hvordan udviser vi ledestjernen i konkrete handlinger og planer i den nye hverdag?

5. Husk skarpe, styrede beslutningsprocesser gennem hele forløbet:
Hvad kan den enkelte beslutte, hvad kan den enkelte bidrage til og hvad er besluttet uden mulighed for at give sit besyv med.

De 5 bud til handling: 
1. Start med at definere alles personlige hvorfor – spørg: Hvad er det der gør at jeg laver det jeg gør?
På den måde dykker du ned i den energi, der skal være brændstof til at bære dig gennem 

2. Skab fælles bevidsthed om at det er helt ok – og normalt – at du brænder (midlertidigt) sammen.
Vær åben og ærlig om de menneskelige reaktioner der opstår ved nyskabelse. Brug evt. enkel forandringsteori og skab accept og rummelighed også til de ikke-konstruktive Stil spørgsmålet i fællesskab: Når det bliver dig hvordan støtter vi dig så bedst og fanger dig tilbage? 

3. Definér sammen: Hvad har vi lyst til at skabe sammen? Hvordan skal det nye fælles se ud?
Sæt fokus på mulighedshavet og frihedsgrader og kreativitet – tank op på energien fra det der kunne være på vej.

4. Tag stilling til: Hvordan vil vi være sammen og hvorfor er vi her og ikke inde ved siden af?
Brug fælles værdier og (gen)skab tydelige spilleregler – konkretiseret i specifikke handlinger i hverdagen. Gør det i de (nye) enheder/afdelinger/teams. 

5. Meld tydeligt ud: Retning og regler – hvem bestemmer hvad og hvorfor?
Tydelig afgrænsning af det vi ‘leger’: er det en ordre (ledelsesbeslutning) en høring (demokratisk proces) eller det vilde vest (du bestemmer helt selv hvad du vil).  På den måde høster og bevarer du mest mulig energi også når tingene er i konstant bevægelse. 

Med mit perspektiv ind i en (ny)skabelse af det fælles bliver arbejdsglæden, begejstringen og kreativiteten bærende for kvaliteten af hele processen. Hvor meget energi skal ’spildes’ på de kedelige ikke-produktive (menneskelige) sider i en omstilling?

Det der altid er spændende at skulle omsætte de 5 punkter til den unikke virkelighed i din organisation. Der skal være sammenhæng og se de 5 punkter sådan at du bærer fokus på punkt 1 med videre i punkt 2-5, fokus fra punkt 1 og 2 videre med i punkt 3-5 osv. osv.

Social kapital skal i højsædet

Den sociale kapital skal være i højsædet: uden en generel oplevelse hos alle medskabere af det nye af at processen er bygge på tillid, retfærdighed og samarbejdsevne kommer kreativiteten og mulighedshavet aldrig i spil. Hvis det ikke er på plads må du tilbage til start og have fokus på dét.

Det er ikke raketvidenskab men sund fornuft. Og sørg for at have den med så du skaber kontinuerlige nedslagspunkter og dermed sikrer opmærksomhed og fokus. Det handler om prioritering. Kontinuerligt. Igen. Og igen.