Investerende ledelse er vejen frem
– og så forebygger det stress!

Det er ganske vist – og nu får vi det igen bekræftet gennem god dansk forskning (se forskningsrapporten):

God ledelse er investerende ledelse.

Det stiller store krav til dig som leder. Først og fremmest skal du kunne finde tid til at prioritere dit ledelsesrum. Ifølge forskningsrapporten er distanceledelse et no-go. Og du er nødt til at tage et mere helheds-baseret syn på arbejdsmæssig mistrivsel. For tingene hænger sammen.

Det er en svær ligning at få til at gå op. Som leder har du et stort ansvar. Drift. Strategi. Målopnåelse. Trivsel. Der er konstant ting der skal tilpasses, justeres og prioriteres.

Opgaven er stor og spændende. Og en der aldrig bliver ’færdig’.

Men der er enkelt og brugbar hjælp at hente fra eksperterne. Forskningsrapporten giver konkrete bud på hvad der skal til. Det handler om investerende ledelse der konkretiseres ud fra 4 opmærksomhedspunkter:

 – Tydelighed i forhold til forventninger

 – At skabe et øje for kollektivet (fx ’Trivsels-makkere’)

 – At kunne være fleksibel (inddragende)

 – At tage handling

Som rådgiver med mange års erfaring glæder det mig, at det i rapporten endnu engang bliver fremhævet, hvilken stor opgave det er at bedrive ledelse og at det først og fremmest kræver resurser. Det kræver tid. Det kræver en udvidelse af dit ledelsesrum. Som du skal skabe.

Det bekræfter det billede jeg får når jeg er ude i virkeligheden: At det bestemt ikke er mangel på gode intentioner og hårdt slid der gør det vanskeligt for mange. Men at der i højere grad stilles krav til den enkelte leder om at tage sit ledelsesrum på sig og skabe det.

Jeg hæfter mig ved vigtige 3 pointer til lederen:

  1. Ledersparring er helt afgørende. At lave investerende ledelse er mere end hvad den enkelte kan – man har brug for løbende feedback og gode kollegiale fællesskaber
  2. Distanceledelse duer ikke for kontaktflade til medarbejderne er forudsætningen for at kunne udleve sine gode intentioner og sikre at begyndende mistrivsel ikke bliver til alvorlig belastning
  3. Nøglesamtalen er afgørende og her skal du navigere imellem 4 forskellige forholdemåder (empatisk, forstående, afgrænsende, handlende) for der er aldrig en enkel ’one-size-fits-all’

Forskningsrapporten er letlæst på bare omkring 40 sider. Og meget konkret handlingsanvisende.

Og netop handlingsanvisningerne giver for mig at se utrolig god mening fordi de er konkrete og brugbare – fx er der listet en række spørgsmål op som du som leder kan stille dig selv i forhold til at finde den rette balance når du tager nøglesamtalen.

Det der står tilbage, er at du som leder skal tage stilling til og forholde dig til hvordan du bedst omsætter den gode viden i din egen virkelighed. Dette er som altid det springende punkt. For kan du/har du/tager du dig tiden til det? Når du i forvejen varetager et stort ansvar med mange vigtige beslutninger?