Det gode fællesskab sikrer performance og trivsel!

Du kan ikke lykkes alene. Du skaber resultat med andre.
I mødet med dem og det bånd du skaber til dem.

Og for at vedligeholde den relation skal du passe ekstra godt på dig selv og dine omgivelser for at kunne (blive ved med at) gøre det godt!

Der er mange indgange, til at arbejde med mennesker.

Mange af disse kender vi fra den offentlige sektor inden for sundhed og omsorg men også inden for fx fængsler og politiet. Ja alle jer der har daglige relationer med mennesker “I møder” hos jer.

Det gælder fx bus- og taxichauffører, togbetjente og P-vagter hvor det er indlysende fordi de dagligt møder mennesker og arbejder direkte med dem.

Men det gælder også inden for fx detailhandel, bankforretning og (telefon)salg, hvor man arbejder gennem mødet med mennesker og de reaktioner, der sker i mødet.

 

Kan du genkende dig selv i de beskrivelser så er du frontmedarbejder og i farezonen, for at få en belastningsreaktion(stress) i dit arbejde.

Frontmedarbejder pas på dig selv! Kun sådan kan du yde god service og nå dine mål!

Navigation i krydspres

Som frontpersonale navigerer du i et krydspres mellem mange forskellige krav og forventninger: Dine egne. Din chefs. Kundernes.

Det er det krydspres der kan betyde, at der er høje følelsesmæssige krav i dit arbejde: Du skal tilpasse dig. Og hele tiden aflæse situationen og finde ud af, hvordan du bedst kommer i mål (med den anden).

Hvordan passer du på dig selv i det arbejde? Hvordan klarer du de høje følelsesmæssige krav?

Der er mange faldgrupper, når dit arbejde ligger i dine relationer til andre. Du skal passe på dig selv, dit team og dine kunder.  Dit mentale overskud er afgørende for hvor godt du når ud. Og hvor godt du evner at passe på dig selv.

Hvis det ikke lykkes sætter det sig i dig. Og du kan komme til at tænke og tale respektløst om kunderne. Det er forråelse. Du er blevet rå i din måde at se din omverden på.

Hvordan undgår du at forråelse kommer imellem dig og dine kunder? Mellem dig og dine kolleger?

Større pres fra flere sider

I det samfund vi lever I oplever vi i stigende grad at blive presset fra mange sider og når vi arbejder i relationen til andre mennesker, så kan vi blive ekstraordinært presset.

Du kan blive presset i organisationen, i din måde at se dine kolleger, chefer og kunderne på. Det er dit ansvar at passe på dig selv så det ikke sker.

Og dit ansvar at sikre at I sammen gør noget ved det, der presser jer. Ved at tale om det kan I lave fælles løsninger.

Det vigtigt at du/I har strategierne i orden, så du kan leve dit liv i arbejdsglæde og balance og undgå skyld, skam og moralsk stress.

For det kan læres.

Hvad kan gøres? – Hvad er det der virker?

Arbejd sammen

Der findes lederskab, medarbejderskab og fællesskab – sammen kan I gøre rigtig meget og ganske enkelt. Det handler om at blive ved med at justere og gøre igen indtil det virker. Hjælp hinanden til et godt samarbejdsklima i det daglige – sørg for masser af glæde og begejstring – det gør det lettere at nå sammen i mål.

Tydelige rammer

Du skal sikre du har tydelige rammer at arbejde ud fra. Sikre dig klare aftaler med dine kolleger, din chef og dine interessenter. Og der hvor det ellers er nødvendigt for dig at kunne fungere optimalt og effektivt. Meget var lettere da jobbet var at skabe noget i fysisk form der kunne måles og vejes fra 7-16 og der ikke var e-mail, smartphone og sociale medier. Nu bliver vi konstant påduttet hvor højt barre kan sættes og vi holder aldrig fri. Derfor skal du have rammerne på plads.

Husk kerneogaven

Bliv skarp på hvad du er ansat til og gør det optimalt. Bruger du din tid på det, du bliver målt på? Og synes du det, du bliver målt på er det rigtige? Når du ikke gør kan du komme i konflikt med dig selv og så er du mere stress-bar. Løsningen ligger i løbende forhandling og afstemning med dine nærmeste kolleger og ledelse.

Find løsningen

I behøver ikke forstå problemet for at løse det – find hellere nøglen til løsningerne. Fokuser på små skridt af gangen. Det skaber større skridt helt automatisk. Husk at den adfærd I giver opmærksomhed er den adfærd der gentages. Vores opmærksomhed er alt, alt for lille til at kunne rumme alt det, der sker i, med og omkring os. Så det vi inviterer inden for bestemmer hvordan vi ser på vores (arbejds)liv.

Brug tiden på det rigtige

Accepter de vilkår der er i dit arbejde og brug tiden på det du kan gøre noget ved. Netop det du selv er herre over. Du kan altid være med til at påvirke stemningen i en gruppe, opmuntre til handling, gøre dit bedste i de rammer du er sat i.

Brug (arbejds)fællesskabet

Det er vigtigt at I har et godt (arbejds)fællesskab når dit arbejde ligger i mødet med andre. For det betyder at I konstant er under påvirkning fra andre. Afstem i jeres team hvordan I får det bedste team. Og Hvordan I hjælper hinanden, så i sikrer jer at I ”løfter” hinanden. For vi er meget forskellige. Den gode måde at gå til den ene på er helt skæv for en anden. Så vi skal kunne tale om tingene på forkant om hvordan vi gør det.

Gør det i praksis

En klog mand har sagt ”Ledelse kan ikke læres i et klasseværelse (…) I et klasseværelse kan man måske lære teorier, men ikke hvordan teori kan omsættes til praksis (…) vi må knytte forbindelser til det ”virkelige liv””*. Det gælder også selvledelse – du har et medansvar! Og selvledende er vi alle sammen i det moderne arbejdsliv.

Du kan ikke læse dig til det. Men du kan blive klogere på hvad der er det smarteste at gøre.

Det er ikke raket-videnskab – det er sund fornuft.

Så spørg dig selv: “Hvis jeg egentlig godt ved, hvad jeg vil gøre mere af for at sikre glæde og begejstring og tage toppen af forråelse… hvorfor gør jeg det så ikke?”

Det er det rigtige sted at starte!

*(Minzberg i samtale med Magma i Tidskrift for økonomi og ledelse, 1/1998)

Artiklen er skrevet af Chefpsykolog Michael Danielsen og Pauli Bøtter