Vi skal have tillid tilbage i arbejdslivet!

Og genskabt et reelt ledelsesrum med kontaktfladen til medarbejdere som det vigtigste!

I en ny debatbog gøres op med psudoarbejde og bureaukratisering. I bogen beskyldes mange for ikke at skabe værdi på trods af travlhed og endnu flere for at bruge tiden på det forkerte.

Og de fleste af disse mennesker er dybest set selv godt klar over det, men som i ‘Kejserens Nye Klæder’ kan/tør/må de ikke sige det højt af frygt for at blive ekskluderet af fællesskabet.

Dette og slatne ledere og en handlingslammet fagbevægelse udlægges som grunden til at så mange oplever belastningsreaktioner (stress).

For nylig gentog arbejdsmiljøets danske Grand Old Man Tage Søndergård Kristensen, tidligere fra NFA, at fokus på stress og trivsel ikke fører til bedre arbejdsliv men at det i stedet handler om bedre rammebetingelser for udøvelse af kerneopgaven. Uanset om du som leder skal bedrive ledelse eller du som medarbejder skal arbejde:

Det handler om tillid, retfærdighed og samarbejdsevne (Social Kapital eller de 3 diamanter).

Der er stærke psykologiske kræfter og motivationsfaktorer på spil.

Oplever jeg at blive forhindret/begrænset i mine muligheder for at bruge min tid på det, der giver mening, så bliver jeg over tid i tvivl om jeg giver mening. Om mine beslutninger, prioriteringer og til- og fravalg giver mening.

Denne tvivl kan i bedste fald føre til frygt-drevet væren i verden med tab af arbejdsglæde, begejstring, fleksibilitet og innovation til følge.

Og i værste fald føre til en personlig krise, en mangeltilstand og kollaps.

Vi skal have det fælles fokus tilbage på at (gen)skabe mening i det, de fleste af os bruger stort set al vores tid på: at realisere vores skabende kraft og sætte vores præg på verden (arbejdslivet).

Vi skal have tilliden tilbage til hinanden og til os selv. I Wellbeing Institute ser vi (gen)skabelsen af det reelle ledelsesrum som en afgørende forudsætning for dette. For gennem det kan tilliden til os selv (gen)findes så vi kan frisætte den enkeltes potentialer og understøtte oplevelsen af retfærdighed mellem det jeg bidrager med og den værdi, jeg oplever at skabe.

Og ikke mindst fællesskabets evne til at blive til mere end summen af enkeltdelene – gennem samarbejde.

Læs artiklen fra djøfbladet her: http://www.djoefbladet.dk/artikler/2017/5/hold-op-med-at-fokusere-p-aa–trivsel-stress-og-frav-ae-r.aspx